Thánh Ca

  Thánh Ca

  219

  Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước

  (Because I Have Been Given Much)

  1. Khi tôi đang mang ân phước lớn Chúa ban cho hằng ngày

  Thì tôi phải luôn thương yêu và biết sớt chia cùng ai

  Là anh em tôi dang sống bơ vơ

  Và trong cay đắng lẫn với khổ đau

  Họ cần được sự trợ giúp từ tôi.

   

  2. Khi tôi đang êm vui sống dưới mái bao che của Ngài

  Làm tôi mau quên đi anh em tôi với kiếp lạc loài

  Và để chia sớt mái ấm trú ngụ

  Cùng bữa ăn tôi đang khi có dư

  Để cho họ được sưởi ấm lòng thêm.

   

  3. Khi tôi đang hân hoan đón lấy những mến yêu từ Ngài

  Thì tôi phải luôn luôn xin ghi tâm những lời Ngài dạy

  Nguyện xin gắng sức giúp đỡ lẫn nhau

  Và cùng chia sớt hàn gắn khổ đau

  Để cảm tạ những ân phước Ngài ban.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>