Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  256

  Là Thanh Thiếu Niên Và Thiếu Nữ Trong Si Ôn Sau Này

  (As Zion's Youth in Latter Days)

  1. Là thanh thiếu niên và thiếu nữ dũng 
  cảm trong Si Ôn sau này, 
  Ta xin hứa long trọng với ánh mắt 
  sáng ngời nguyện cùng xây đắp.
  Từ xưa thời quá khứ trải qua nay 
  đến tương lai đang trông chờ,
  Dù ta đối đầu nhiều thử thách nhưng 
  ta xin được chân thật luôn.

  2. Dù cho các lẽ thật quý báu lớn 
  lao đã bị người cười nhạo,
  Cùng nhau ta vâng phục lắng nghe theo 
  thì sẽ được dạy đối phó,
  Điều ác đang tấn công chúng ta, sự 
  hủy hoại đến từ tội trọng,
  Thanh sắt nắm giữ cùng đức tin lớn 
  giúp ta hưởng thêm niềm vui.

  3. Thử thách chúng ta chịu rất khiếp hãi 
  nhưng ta không thấy nản lòng
  Cùng nhau ta phục vụ chính nghĩa lớn 
  lao lẽ thật thêm giúp sức.
  Yêu thương và biết khắc phục, chúng ta 
  cất lên lời đầy vui mừng,
  Là thanh thiếu niên và thiếu nữ dũng 
  cảm trong Si Ôn ngày sau. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>