Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  166

  Xin Ở Cùng Tôi

  (Abide With Me!)

  1. Chúa hỡi ở cùng tôi lúc kim ô lặn rồi.

  Màn hoàng hôn bủa giăng xin Ngài ngự bên tôi.

  Lúc hết mong nhờ ai, tôi vô thương kêu nài.

  Lòng đương bơ vơ xin Ngài ở với tôi hoài.

   

  2. Kiếp sống như cành hoa nở ban mai chiều tàn.

  Sự vinh hoa phế gian lẫn giàu sang mau tan.

  Cảnh khổ đau cùng đổ nát chung quanh thân này.

  Ngài đáng kính thay xin ở cùng với tôi hoài.

   

  3. Hỡi Chúa, tôi cần Chúa ở bên tôi thường thường.

  Ngoài ân điển Chúa ra lấy gì diệt Ma Vương.

  Chẳng có ai bằng Chúa, Đấng ban ơn mỗi ngày.

  Dẫu khi nắng mưa xin ở cùng với tôi hoài.

   

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>