Chi Nhánh Thảo Điền

    Chi Nhánh Thảo Điền

    Mở Google Map

    Chỉ Đường: Đi qua Cầu Sài Gòn, rẽ phải qua Cầu Đen II. Đi dọc Trần Não, qua gầm Cầu Sài Gòn. Rẽ trái đường Quốc Hương, đến hẻm 70, rẽ phải. Rẽ trái đường Nguyễn Văn Hưởng. Rẽ trái hẻm 204B. Đến căn hộ Hoa Hồng (Rose Apartments), rẽ phải và rẽ phải ở hẻm 188. Nhà thờ bên trái (Nhà Số BE6 A2).

    Trở lại trang địa điểm