Chi Nhánh Tân Sơn Nhất

  Chi Nhánh Tân Sơn Nhất

  Địa chỉ: 16A Phan Tôn, Đa Kao, Q.1, Hồ Chí Minh

  Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00

  Mở Google Map

  Chỉ Đường: Từ công viên Lê Văn Tám, đi khoảng 300 mét theo đường Điện Biên Phủ sẽ gặp đường Phan Tôn phía tay trái. Rẽ trái vào Phan Tôn và đi đến nhà số 16A.

  Trở lại trang địa điểm