Chi Nhánh Quận Sáu

    Chi Nhánh Quận Sáu

    Mở Google Map

    Chỉ Đường: Đi đến vòng xoay Phú Lâm, rẽ vào đường Nguyễn Văn Luông đến ngã tư với Hậu Giang rẽ phải, gặp đèn xanh đèn đỏ với Trần Văn Kiểu rẽ trái, gặp đèn xanh đèn đỏ với đường Chợ Lớn rẽ phải, tìm nhà số 384 -386 bên phải đường.

    Trở lại trang địa điểm