Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng

    Chi Nhánh Tân Sơn Nhất

    Mở Google Map

    Chỉ Đường: Từ công viên Lê Văn Tám, đi khoảng 300 mét theo đường Điện Biên Phủ sẽ gặp đường Phan Tôn phía tay trái. Rẽ trái vào Phan Tôn và đi đến nhà số 16A.

    Trở lại trang địa điểm