Chi Nhánh Long Biên

    Chi Nhánh Long Biên

    Mở Google Map

    Địa chỉ: 251 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

    Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 9:00 - 11:00

    Trở lại trang địa điểm