Sự Phục Hồi Phúc Âm

Sự Phục Hồi Phúc Âm
<< Trở lại >>

Trong giáo vụ trần thế của Chúa Giê Su Ky Tô, Ngài đã giảng dạy phúc âm của Ngài. Ngài cũng kêu gọi các sứ đồ, ban quyền năng cho họ, và tổ chức Giáo Hội của Ngài. Đáng buồn thay, sau khi Ngài bị đóng đinh và các môn đồ bị giết chết, giáo hội nguyên thủy bắt đầu biến mất. Đã có rất nhiều sự hoang mang. Thẩm quyền được ban cho các sứ đồ bị mất đi. Những giáo lý then chốt đã bị thay đổi. “Thời Kỳ Đen Tối” bắt đầu.

Sau nhiều thế kỷ chuẩn bị, Thượng Đế đã quyết định phục hồi lại Giáo Hội và thẩm quyền của Ngài trên thế gian. Ngài kêu gọi một vị tiên tri khác giống như Áp Ra Ham hay Môi Se. Thông qua vị tiên tri là Joseph Smith, Đấng Ky Tô thiết lập lại giáo hội chân chính và thẩm quyền của Ngài trên thế gian. Các vị thiên sứ từ thiên thượng đã đến để phục hồi lại lẽ thật của Thượng Đế, phúc âm thuần khiết của Chúa Giê Su Ky Tô. Các thánh thư bổ túc được ban cho thêm, chẳng hạn Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Sách này kết hợp với Kinh Thánh để giảng dạy các giáo lý chân chính. Giáo hội trong thời Chúa Giê Su Ky Tô được phục hồi lại. Các sứ đồ đã được kêu gọi để hướng dẫn giáo hội. Các phép lạ đã xảy ra trong những thử thách và sự hy sinh lớn lao. Các đền thờ thánh đã một lần nữa được xây dựng làm ngôi nhà của Chúa.

Từ khi được phục hồi vào năm 1830, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã phát triển và lan rộng khắp thế gian. Hơn một triệu người truyền giáo đã chia sẻ chứng ngôn của họ với nhiều người trong tất cả các tín ngưỡng. Ngày nay, giáo hội có hơn 15,000,000 tín hữu trên gần 200 quốc gia. 

<< Đọc thêm về
Kế Hoạch Cứu Rỗi
Trở lại trang 
Chúng Tôi Tin Điều Gì?
Đọc thêm về >> 
Các Lệnh Truyền
của Thượng Đế