Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế

  Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế
  << Trở lại >>

  Kế hoạch của Thượng Đế cho hạnh phúc và sự cứu rỗi của chúng ta trả lời ba câu hỏi lớn:

  1. Chúng ta đến từ đâu?

  2. Tại sao chúng ta ở đây?

  3. Chúng ta đi đâu sau khi chúng ta chết?

  Chúng ta đến từ đâu?

  Trước khi đến thế gian, chúng ta là những linh hồn sống với Thượng Đế - Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúng ta là một phần trong gia đình của Ngài. Ngài yêu chúng ta và chúng ta yêu mến Ngài. Ngài dạy chúng ta kế hoạch của Ngài. Trong kế hoạch này, chúng ta sẽ đến thế gian để nhận một thể xác và tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm. Trọng tâm kế hoạch này là vai trò của Chúa Giê Su Ky Tô. Với tư cách là Đấng Cứu Rỗi, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua các điều kiện của sự học hỏi trên trần thế, bao gồm cả tội lỗi và cái chết. Qua Đấng Ky Tô, tất cả con cái của Thượng Đế sẽ có cơ hội để trở lại với sự hiện diện của Ngài.

  Tại sao chúng ta ở đây?

  Để giúp chúng ta tiến triển, Thượng Đế sáng tạo ra trái đất và gửi chúng ta đến đây để có được một thể xác, để học hỏi bằng đức tin, và để lựa chọn đi theo Ngài. Chúng ta có cơ hội để tìm hiểu và sống theo phúc âm, để được thử thách và để chứng minh ước muốn của chúng ta là trở về với Thượng Đế. Trong khi ở đây, tất cả chúng ta đều phạm tội hoặc không đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Tuy nhiên, Thượng Đế đã không để chúng ta một mình. Ngài đã gửi Con Trai của Ngài - Chúa Giê Su Ky Tô - để chỉ ra con đường và để vượt qua tội lỗi và cái chết. Qua nhiều thế kỷ, Ngài đã sai các tiên tri đến để dạy chúng ta phải hối cải và trở lại với Ngài. Và Thượng Đế đã một lần nữa phục hồi Giáo Hội của Ngài để hướng dẫn chúng ta với các vị sứ đồ và tiên tri tại thế. Cùng với đức tin và nỗ lực chân thành, chúng ta có thể chuẩn bị để trở lại với Ngài.

  Chúng ta sẽ đi đâu sau cái chết?

  Sau cuộc sống này, thể xác và linh hồn của chúng ta sẽ tách rời. Thể xác chúng ta nằm lại trên trái đất nhưng linh hồn sẽ học hỏi và phục vụ trong thế giới linh hồn cho đến khi có sự phục sinh vinh quang. Sự phục sinh là sự tái hợp của linh hồn và thể xác chúng ta – một thể xác hoàn hảo không bao giờ chết nữa. Chúa Giê Su Ky Tô là người đầu tiên phục sinh. Ngài mang lại sự phục sinh và cuộc sống bất diệt. Khi chúng ta được phục sinh, Đấng Ky Tô cũng sẽ là người phán xét chúng ta. Căn cứ vào hành động, lời nói và ước muốn của chúng ta – dựa trên con người chúng ta đã trở thành -  chúng ta sẽ được thừa hưởng một trong các vương quốc vinh quang. Chúng ta tìm kiếm Thượng Thiên Giới để sống trong sự hiện diện của Thượng Đế và gia đình của chúng ta mãi mãi.


   

  << Đọc thêm về
  Chúa Giê Su Ky Tô
   

  Trở lại trang 
  Chúng Tôi Tin Điều Gì?
   

  Đọc thêm về >> 
  Sự Phục Hồi Phúc Âm