Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của Chúng Ta

  Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của Chúng Ta
  Trở lại Tiếp

  Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian và là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng mẹ của Chúa Giê Su Ky Tô là Ma Ri, người cha trần thế của Ngài là Giô Sép, rằng Ngài sinh ra ở Bết Lê Hem và lớn lên ở Na Xa Rét, và làm việc cùng Giô Sép với nghề thợ mộc. Khi Ngài 30 tuổi, Ngài bắt đầu một giáo vụ dài 3 năm để giảng dạy, ban phước, và chữa lành những người sống ở Vùng Đất Thánh. Ngài cũng thiết lập Giáo Hội và ban cho các vị sứ đồ của Ngài 'quyền năng phép tắc' (Lu Ca 9:1) để hỗ trợ công việc của Ngài.

  Nhưng ý của chúng ta là gì khi chúng ta nói Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế gian? Là Đấng Cứu Chuộc? Mỗi một danh hiệu này đánh dấu lẽ thật rằng qua Chúa Giê Su Ky Tô là con đường duy nhất chúng ta có thể trở về sống với Cha Thiên Thượng của mình. Chúa Giê Su đã chịu đựng và bị đóng đinh cho tội lỗi của thế gian, Ngài ban cho mỗi con cái của Thượng Đế món quà của sự hối cải và sự tha thứ. Chỉ qua lòng thương xót và ân điển hạ cố của Ngài mọi người mới có thể được cứu rỗi. Sự phục sinh của Ngài đã chuẩn bị con đường cho mỗi người để vượt qua cái chết thể xác. Những sự kiện này được gọi là Sự Chuộc Tội. Nói tóm lại, Chúa Giê Su Ky Tô cứu chúng ta từ tội lỗi và cái chết. Ngài thật sự chính là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Trong tương lai, Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tái lâm để trị vì thế gian trong sự bình an một ngàn năm. Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và Ngài sẽ là Chúa của chúng ta mãi mãi.


                                        

  Trở lại trang 
  niềm tin của chúng tôi

  Đọc thêm>> về Kế Hoạch của Hạnh Phúc của Thượng Đế