Các Lệnh Truyền của Thượng Đế

  Các Lệnh Truyền của Thượng Đế
  << Trở lại >>

  Thượng Đế ban cho chúng ta tình yêu thương và kiến thức của Ngài bằng cách cho chúng ta các lệnh truyền. Những luật pháp và sự hướng dẫn này dạy chúng ta biết điều chúng ta phải làm và những điều không nên làm để được an toàn và hạnh phúc. Khi chúng ta chọn để tuân theo, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trở nên giống với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta nhiều hơn.

  Chúng ta cố gắng để yêu mến Thượng Đế và người lân cận mình, cố gắng để cầu nguyện và đọc lời của Thượng Đế. Chúng ta giữ ngày Sa-bát được thánh. Chúng ta noi theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách chịu phép báp têm và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Chúng ta giữ cho thể xác và tâm trí của chúng ta trong sạch và thanh khiết và chúng ta trung thành trong hôn nhân. Những lệnh truyền này và nhiều lệnh truyền khác là nền tảng vững chắc dẫn chúng ta đến sự tự do và bình an trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng.


   

  << Đọc thêm
  về Sự Phục Hồi Phúc Âm
   

  Trở lại trang 
  niềm tin của chúng tôi

  Đọc thêm >> 
  về Joseph Smith