Cách Thức Giáo Hội Đang Giúp Đỡ tại Đông Âu

Hàng cứu trợ — bao gồm túi ngủ, cũi và lều — đang được chuyển cho các cơ quan chính phủ địa phương, hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ khác

Cách Thức Giáo Hội Đang Giúp Đỡ tại Đông Âu

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã đưa ra tuyên bố sau đây về khủng khoảng nhân đạo tại Đông Âu:

Nhiều người hỏi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang làm gì để giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra bởi sự xung đột vũ trang hiện tại. Từ những giờ phút đầu tiên, Giáo Hội đã bắt đầu liên hệ với bạn bè cùng các tổ chức cộng tác trong khu vực để đánh giá nhu cầu và mua lương thực cùng những nhu yếu phẩm khác.

Qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc cung cấp sự hỗ trợ trong các tình huống thiên tai, khủng hoảng người tị nạn hoặc các vấn đề nhân đạo khác, chúng tôi đã phát triển một mô hình đã được thử nghiệm và kiểm chứng cho việc xác định nhu cầu và cung cấp sự hỗ trợ. Mô hình này gồm có việc trao quyền cho các vị lãnh đạo địa phương sử dụng nguồn lực tài chính của Giáo Hội để mua hàng hóa và dịch vụ ngay tại địa phương nhằm cung cấp những gì thật sự được cần đến.

Tuân theo mẫu mực này, Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Âu đang làm việc với các đội ngũ tại trụ sở Giáo Hội để xác định và giải quyết các nhu cầu. Hàng cứu trợ — bao gồm túi ngủ, cũi, và lều — đang được chuyển cho các cơ quan chính phủ địa phương, hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ khác mà đang chăm lo cho những người Ukraine sang tị nạn tại các nước giáp biên giới. Sự viện trợ bổ sung đang được thiết lập. Các tín hữu Giáo Hội và bạn bè cũng được mời nhịn ăn và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng nặng nề. Những nỗ lực của họ sẽ được chia sẻ thêm trong thời gian tới.

Các tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới đã ngỏ ý muốn biết cách giúp đỡ hoặc đóng góp. Chúng tôi mời họ hãy làm như vậy qua Quỹ Cứu Trợ Nhân Đạo của Giáo Hội, mà sẽ được sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng này và các cuộc khủng hoảng khác.