Tuyên Bố của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về Xung Đột Vũ Trang

Các vị lãnh đạo Giáo Hội khẩn nài rằng “sự bình an sẽ ở giữa các quốc gia và trong tấm lòng của chính chúng ta”

Tuyên Bố của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về Xung Đột Vũ Trang

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã đưa ra tuyên bố sau đây:

Chúng tôi lấy làm đau buồn và quan ngại sâu sắc bởi tình hình xung đột vũ trang dữ dội hiện nay. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có các tín hữu ở mỗi khu vực bị ảnh hưởng và trên khắp thế giới. Tâm trí và tấm lòng của chúng tôi đã hướng về họ và tất cả các anh chị em của chúng ta.

Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi biết rằng sự bình an lâu dài có thể được tìm thấy qua Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài có thể xoa dịu và an ủi tấm lòng chúng ta kể cả ở giữa những sự xung đột tàn khốc. Ngài đã dạy chúng ta yêu thương Thượng Đế và người lân cận mình.

Chúng tôi cầu nguyện cho sự xung đột vũ trang này sẽ nhanh chóng chấm dứt, và những tranh cãi sẽ kết thúc trong hòa bình và sự bình an sẽ ở giữa các quốc gia và trong tấm lòng của chính chúng ta. Chúng tôi khẩn xin các vị lãnh đạo trên thế giới tìm kiếm các giải pháp hòa bình như vậy.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn