Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Tiếp Tục Phiên Họp Tối Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương

“Việc tổ chức phiên họp này sẽ tạo điều kiện để nhiều đề tài phúc âm được giảng dạy và cho phép nhiều lãnh đạo trung ương nói chuyện tại đại hội.”

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Tiếp Tục Phiên Họp Tối Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã gửi bức thư sau đây vào ngày hôm nay, 27 tháng Bảy năm 2021, đến các lãnh đạo Giáo Hội trên toàn thế giới.

 

Các Anh Chị Em thân mến:

 

Có một nguyên tắc cơ bản trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, đó là phước lành của sự mặc khải liên tục mà trong đó Chúa muốn bày tỏ ý muốn của Ngài, khi Ngài “ban cho từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít” (Giáo Lý và Giao Ước 128:21). Chúa điều khiển công việc của Ngài dựa trên những thay đổi về hoàn cảnh và nhu cầu. Ví dụ, hình thức và lịch trình của đại hội trung ương đã được thay đổi nhiều lần qua nhiều năm. Một số phiên họp của đại hội trung ương đã được định rõ cho những nhóm các tín hữu và lãnh đạo cụ thể, như phiên họp an sinh, phiên họp phụ nữ, phiên họp chức tư tế, và các phiên họp khác với mục đích đề cập đến các chủ đề thích hợp với các tổ chức cụ thể của Giáo Hội.

 

Vào tháng Sáu năm 2021, chúng tôi đã thông báo những thay đổi dành cho kỳ đại hội tiếp theo, trong đó có việc phiên họp tối thứ Bảy sẽ không còn được tổ chức nữa. Quyết định này dựa trên những thay đổi trong công nghệ mà giúp tất cả các tín hữu và bạn bè có thể xem từng phiên họp của đại hội trung ương, kể cả phiên họp phụ nữ và phiên họp chức tư tế.   

 

Chúng tôi nhận ra những thách thức ngày càng gia tăng mà các tín hữu của Giáo Hội trên toàn thế giới đang phải đối mặt trong thời đại của chúng ta. Một cách quan trọng để củng cố trước những thách thức này đến từ việc lắng nghe lời của Thượng Đế (xin xem An Ma 31:5). Vì vậy, sau khi nghiên cứu và cầu nguyện kỹ lưỡng, chúng tôi cảm thấy được soi dẫn để tiếp tục tổ chức phiên họp tối thứ Bảy của đại hội trung ương, mặc dù bằng một hình thức khác so với trước đây.

 

Bắt đầu từ kỳ đại hội trung ương bán niên tháng Mười năm 2021, phiên họp tối thứ Bảy sẽ được tiếp tục. Toàn bộ các tín hữu và bạn bè của Giáo Hội đều được mời để xem phiên họp này. Phiên họp sẽ không có chủ để cụ thể, và cũng không đặc biệt dành cho bất kỳ nhóm người hay nhóm lãnh đạo cụ thể nào. Việc tổ chức phiên họp này sẽ tạo điều kiện để nhiều đề tài phúc âm được giảng dạy và cho phép nhiều lãnh đạo trung ương nói chuyện tại đại hội.

 

Chúng tôi cảm tạ Chúa cho sự chỉ dẫn của Ngài trong vấn đề này. Chúng tôi bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc dành cho các tín hữu trung tín của Giáo hội trên khắp thế giới và mong đợi đại hội, nơi mà lời của Chúa sẽ được phổ biến qua các tôi tớ của Ngài.

 

Trân Trọng,

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring