Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Loan Báo Những Thay Đổi đối với Đại Hội Trung Ương

Phiên họp tối thứ Bảy sẽ không còn được tiến hành; không tổ chức việc tham dự trực tiếp kỳ đại hội tháng Mười năm 2021

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Loan Báo Những Thay Đổi đối với Đại Hội Trung Ương

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo những thay đổi đối với những kỳ đại hội trung ương sắp tới của Giáo Hội, mà được tổ chức mỗi tháng Tư và tháng Mười.

 

Bắt đầu từ kỳ đại hội trung ương tháng Mười và các kỳ tiếp theo, phiên họp tối thứ Bảy sẽ không còn được tiến hành nữa. Trước đây, một phiên họp tối thứ Bảy được tổ chức dành cho các chị em phụ nữ (vào tháng Mười) và những người nắm giữ chức tư tế (vào tháng Tư). Sự thay đổi này được đưa ra vì hiện nay tất cả các phiên họp của đại hội trung ương có sẵn cho bất kỳ ai có ước muốn xem hoặc lắng nghe.

 

Đối với kỳ đại hội trung ương tháng Mười (sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng Mười), các phiên họp đại hội sẽ được phát sóng trực tiếp từ khán phòng Trung Tâm Đại Hội tại Salt Lake City. Một lần nữa, Trung Tâm Đại Hội sẽ đóng cửa đối với công chúng.

 

Đại hội trung ương là một cơ hội dành cho các tín hữu Giáo Hội và bạn bè trên toàn thế giới để tiếp nhận những sứ điệp về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô từ các vị tiên tri và các sứ đồ tại thế qua các thiết bị công nghệ đang ngày càng được mở rộng.