Đón Nhận các Nhu Cầu và Tài Năng Độc Đáo của Những Người Thành Niên Độc Thân

Đón Nhận các Nhu Cầu và Tài Năng Độc Đáo của Những Người Thành Niên Độc Thân

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là một gia đình toàn cầu và đa dạng, bao gồm nhiều tín hữu được đoàn kết lại với nhau bởi một đức tin chung nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Trong những thập kỷ gần đây, các đặc điểm về nhân khẩu học của Giáo Hội đã thay đổi đến mức các tín hữu độc thân giờ đây cấu thành hơn phân nửa số lượng các tín hữu thành niên.

 

Khi gia đình toàn cầu này tụ họp trực tuyến để tham dự đại hội trung ương tháng Tư năm 2021, một vài Vị Sứ Đồ đã nói về nhu cầu hỗ trợ, hòa nhập và mời gọi sự tham gia của các tín hữu độc thân của Giáo Hội.

 

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói rằng ông và các vị lãnh đạo đã thành tâm hội ý cùng nhau về tầm quan trọng của “niềm hy vọng ở Đấng Ky Tô” trong việc hiểu hơn “cách để giúp đỡ tất cả những ai cảm thấy cô đơn hoặc cảm thấy lạc lõng. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ tất cả những người nào cảm thấy như vậy.”

 

 Chủ Tịch Ballard nói rằng ông quan tâm đặc biệt đến những người hiện đang độc thân. Giáo Hội luôn tích cực tìm kiếm những cách tốt hơn để giúp đỡ và củng cố các tín hữu chưa bao giờ kết hôn hoặc đã ly dị hay góa bụa. “Giáo Hội muốn và cần anh chị em,” ông nói. “Vâng, chúng tôi cần anh chị em! Chúng tôi cần tiếng nói, tài năng, kỹ năng, lòng tốt và sự ngay chính của anh chị em.”

 

Để đón nhận trọn vẹn hơn những tiếng nói, kỹ năng và tài năng của các tín hữu độc thân, gần đây Giáo Hội đã mở rộng thêm nhiều sự kêu gọi và chỉ định cho họ tham gia.

 

“Chúng tôi muốn anh chị em biết rằng anh chị em được yêu mến — và cũng rất được cần đến để xây dựng vương quốc của Thượng Đế,” Anh Cả Quentin L. Cook đã nói khi sự thay đổi này được loan báo. “Bởi lý do này, chúng tôi cảm thấy phải tìm hiểu kỹ lưỡng các chính sách và những sự ngộ nhận mà có thể làm hạn chế sự phục vụ trong Giáo Hội của các tín hữu độc thân. Điều chúng tôi tìm thấy là chính sách của Giáo Hội đã cho phép mở rộng sự phục vụ đối với những người thành niên độc thân — và nó có thể còn được mở rộng hơn nữa. … Chúng tôi hy vọng các vị lãnh đạo của anh chị em biết cách để giao việc cho anh chị em — kể cả với tư cách là các cố vấn trong giám trợ đoàn, trong các hội đồng thượng phẩm và cũng như là các chủ tịch và cố vấn của các tổ chức.”

 

Gần đây, Giáo Hội đã đưa ra một bản đồ họa thông tin để hỗ trợ các vị lãnh đạo khi họ lắng nghe và tìm cách hiểu được những kinh nghiệm của các tín hữu độc thân. Hình ảnh đồ họa bên dưới mô tả điều các tín hữu này nói về nhu cầu của họ, lý do họ gặp khó khăn, nơi họ tìm thấy sức mạnh thuộc linh và cách mà các vị lãnh đạo có thể giúp họ. Ví dụ, việc kết nối với Thượng Đế, có sự hỗ trợ của bạn bè, và tham gia vào những trải nghiệm liên quan là những điều hết sức có ý nghĩa đối với họ.

Anh Cả Gerrit W. Gong nhấn mạnh rằng “Vị thế của [một người] trước Chúa và trong Giáo Hội của Ngài không phải là vấn đề về tình trạng hôn nhân của chúng ta, mà là việc chúng ta trở thành môn đồ trung tín và dũng cảm của Chúa Giê Su Ky Tô. Những người thành niên mong muốn được xem là đã chững chạc và trưởng thành, và muốn chịu trách nhiệm, cũng như đóng góp cho xã hội như người trưởng thành.”

 

Chủ Tịch Ballard đảm bảo rằng những lời hứa của Thượng Đế về sự tôn cao, kể cả phước lành về hôn nhân và cuộc sống với gia đình cho thời vĩnh cửu, đều có sẵn cho bất kỳ ai trung thành với các giao ước phúc âm của họ. Mặc dù kỳ định để các phước lành này trở thành hiện thực thì không được biết chính xác, nhưng ông lưu ý rằng: “Sự tin tưởng của chúng ta nơi những sự bảo đảm này bắt nguồn từ đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô, mà qua ân điển của Ngài, mọi vật liên quan đến cuộc sống trần thế đều được sửa lại.”

 

Chủ Tịch Ballard nói thêm rằng các tín hữu đang độc thân cần phải biết được niềm vui của sự tăng trưởng nhiều như bất kỳ người Thánh Hữu Ngày Sau nào khác. “Việc chờ đợi Chúa có nghĩa là tiếp tục vâng lời và tiến triển về phần thuộc linh hướng tới Ngài,” Chủ Tịch Ballard, mà bản thân ông là một người góa vợ, đã nói.

 

Chủ Tịch Ballard cũng lưu ý về các tên gọi mà chúng ta tự gán cho bản thân và người khác. Ông nói không có điều gì quan trọng hơn việc làm môn đồ của Đấng Ky Tô và là một tín hữu trong Giáo Hội của Ngài.

 

“Trong nhiều năm, chúng ta đã nói về “những người thành niên trẻ tuổi độc thân,” “những người thành niên độc thân,” và “những người thành niên.” Những cách gọi tên đó đôi khi có thể hữu ích về mặt hành chính nhưng vô tình có thể thay đổi cách chúng ta nhìn người khác. Có cách nào để tránh khuynh hướng này của con người mà có thể tách rời chúng ta khỏi nhau không? Chủ Tịch [Giáo Hội] [Russell M.] Nelson đã yêu cầu rằng chúng ta tự giới thiệu mình là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Điều đó dường như [bao gồm] tất cả chúng ta, phải không?”

 

Ngoài việc cho thấy rằng chúng ta là một gia đình của những người có đức tin, thánh thư giảng dạy rằng Giáo Hội cũng là một thân thể. Cũng giống như một thân thể có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đều có các mục đích độc đáo, Giáo Hội cũng có nhiều kiểu người. Mỗi người được ban cho các ân tứ mà sẽ ban phước cho cả tập thể. Quan trọng hơn cả. Như Sứ Đồ Phao Lô đã nói trong Kinh Thánh, nếu một phần của thân thể chịu đau đớn thì “các [phần] khác đều cùng chịu.” Và nếu một phần khác của thân thể được tôn trọng thì “các [phần] khác đều cùng vui mừng.” 

 

Dù cho đã kết hôn hay còn độc thân, góa bụa hay đã ly hôn, tất cả mọi người trong Giáo Hội đều thuộc về thân thể của Đấng Ky Tô.

 

Các Nguồn Tài Liệu Bổ Sung