Chủ Tịch Nelson Bày Tỏ Sự Cảm Kích đến Tất Cả Những Người Hưởng Ứng Lời Kêu Gọi Bày Tỏ Lòng Biết Ơn

Vào Chủ Nhật ngày 29 tháng Mười Một, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã bày tỏ sự cảm kích đến tất cả những người tham gia lời mời trong suốt một tuần để #BàyTỏLòngBiếtƠn qua một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và email. Ông nói: “Tôi biết ơn và khiêm nhường rằng anh chị em sẽ tham gia vào việc tạ ơn Thượng Đế cho những phước lành vô hạn của Ngài dành cho mỗi chúng ta.”

 

Chủ nói thêm rằng một cách để tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn trong mùa Giáng Sinh là thông qua việc phục vụ giống như Đấng Ky Tô, với một lời mời để #ThắpSángThếGian “bằng cách yêu thương và phục vụ người khác, từng người một.”

 

Đoạn video về sứ điệp và lời cầu nguyện biết ơn của Chủ Tịch Russell M. Nelson vào thứ Sáu, ngày 20 tháng Mười Một, đã tiếp cận hàng triệu người trên toàn thế giới kể từ khi được phát hành trên YouTube, Facebook và ChurchofJesusChrist.org. Đoạn video có thể được tìm thấy trong Trang Truyền Thông Phúc Âm và Thư Viện Phúc Âmtheo chủ đề “Chúa Giê Su Ky Tô.” Hàng trăm ngàn người đã thực hiện theo lời mời được đăng trên mạng xã hội của Chủ tịch bằng cách sử dụng #BàyTỏLòngBiếtƠn.

 

 

(qua Instagram)

 

Niềm Hy Vọng Vẫn Tỏa Sáng #ThắpSángThếGian

 

Vào ngày 20 tháng Mười Một, tôi đã đưa ra một sứ điệp và lời cầu nguyện về lòng biết ơn đối với thế gian và tất cả mọi người. Tôi biết ơn và khiêm nhường rằng anh chị em sẽ tham gia vào việc tạ ơn Thượng Đế cho những phước lành vô hạn của Ngài dành cho mỗi chúng ta.


Tôi mong anh chị em hãy biến việc bày tỏ lòng biết ơn Thượng Đế trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình. Thái độ biết ơn mang lại cho chúng ta quan điểm tốt hơn, tâm trí và tấm lòng bình an hơn.
 

Tôi hy vọng anh chị em cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện hằng ngày lên Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài yêu thương chúng ta với sự chăm sóc của người cha hay mẹ nhân từ.
 

Giờ đây khi chúng ta bước vào mùa Giáng Sinh và chào mừng Đấng Ky Tô hằng sống, một trong những cách thức mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình là phục vụ con cái của Ngài. Chúng ta hãy noi gương Ngài để “Thắp Sáng Thế Gian” bằng cách yêu thương và phục vụ từng người một. #BàyTỏLòngBiếtƠn #ThắpSángThếGian