Vị Tiên Tri Đưa Ra một Sứ Điệp về Quyền Năng Chữa Lành của Lòng Biết Ơn

Vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu dâng lên lời cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn và mời mọi người ở khắp mọi nơi làm hai việc quan trọng để giúp chữa lành những mối quan hệ bị rạn nứt và các cộng đồng của chúng ta

Russell M. Nelson, một vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu và là chủ tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đã đưa ra một sứ điệp mới về niềm hy vọng, sự chữa lành, và sự đoàn kết để giúp nâng đỡ chúng ta ra khỏi vực thẳm COVID-19 và diệt trừ những tai họa khác như sự thù hận và những hành động khiếm nhã.

Vị tiên tri đã dâng lên một lời cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn đối với thế giới và mỗi người trong đó. Ông cũng mời mọi người ở khắp mọi nơi làm hai việc quan trọng để giúp chữa lành những mối quan hệ bị rạn nứt và các cộng đồng của chúng ta:

  1. Biến các trang mạng xã hội thành nhật ký bày tỏ lòng biết ơn của riêng anh chị em trong bảy ngày
  2. Dâng một lời cầu nguyện cảm tạ

Trong khi bày tỏ lòng biết ơn của ông dành cho những nhà khoa học và những nhà nghiên cứu đang phát triển một loại vắc-xin cho COVID-19, vị tiên tri (một cựu bác sĩ tiên phong trong phẫu thuật tim mạch và lồng ngực) nhắc chúng ta rằng, “không có loại thuốc hay cuộc phẫu thuật nào có thể khắc phục nhiều thống khổ về phần thuộc linh và bệnh tật mà chúng ta đang gặp phải” với tính cách là cả một xã hội toàn cầu. Những thống khổ này bao gồm tệ nạn thù ghét, bất ổn, phân biệt chủng tộc, bạo lực, bất lương, và thiếu lễ độ. “Tuy nhiên, có một phương thuốc cứu chữa—phương thuốc dường như đáng ngạc nhiên—vì nó ở ngay trong trực giác tự nhiên của chúng ta,” Chủ Tịch Nelson nói. “Tuy nhiên, tác dụng của nó đã được xác nhận bởi các nhà khoa học cũng như những người nam và người nữ có đức tin. Tôi đang đề cập đến quyền năng chữa lành của lòng biết ơn.”

Hãy ghé xem trang GiveThanks.ChurchofJesusChrist.org để đọc và xem sứ điệp video của vị tiên tri bằng 31 ngôn ngữ. Trong khi đó, anh chị em cũng có thể đọc câu chuyện cá nhân của Chủ Tịch Nelson về khi nào và bằng cách nào ông đã nhận được sự soi dẫn để dâng lên lời cầu nguyện toàn cầu này về lòng biết ơn.