Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Thông Báo Hệ Thống Trực Tuyến Mới dành cho Danh Sách Cầu Nguyện trong Đền Thờ

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Thông Báo Hệ Thống Trực Tuyến Mới dành cho Danh Sách Cầu Nguyện trong Đền Thờ

Một việc mà nhiều người có đức tin thường hay làm đó là cầu nguyện cho những người thân yêu khi họ đối mặt với bệnh tật, hoạn nạn hoặc các thử thách khác. Trong nhiều tôn giáo, việc này bao gồm cầu nguyện chung cho những người có các nhu cầu cụ thể. Thánh thư ghi lại nhiều ví dụ khi Chúa Giê Su Ky Tô cầu nguyện theo nhóm và khuyên nhủ những người có mặt cũng cùng cầu nguyện.

 

Trong đền thờ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, lối thực hành này cũng được tuân theo. Các tín hữu được mời để ghi tên của những ai gặp khó khăn vào tờ giấy được gọi là “danh sách cầu nguyện” của đền thờ. Sau đó, các tín hữu sẽ cùng đồng lòng cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho những người mà tên của họ được ghi trên danh sách cầu nguyện.

 

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã thông báo rằng một hệ thống trực tuyến nay được tạo ra để cho phép các tín hữu gửi tên của những người trong gia đình hoặc bạn bè đến đền thờ, nơi mà các tên đó sẽ được đưa vào danh sách cầu nguyện. Giờ đây, các yêu cầu để ghi tên vào danh sách cầu nguyện trong đền thờ có thể được thực hiện bằng cách vào trang thông tin của bất kỳ đền thờ nào và bấm chọn đường dẫn vào danh sách cầu nguyện (the prayer roll). Các yêu cầu cũng có thể được thực hiện trong mục 'Đền Thờ' của ứng dụng di động Các Công Cụ Tín Hữu (bắt đầu từ ngày 25 tháng Tám năm 2020 đối với phần mềm Android và ngày 1 tháng Chín năm 2020 đối với phần mềm iOS). Một khi những cái tên được nhập vào, chúng sẽ được gửi đến đền thờ đó (hoặc đến đền thờ mà còn hoạt động gần nhất nếu đền thờ đó bị đóng cửa).