Những Sự Thay Đổi Sắp Xảy Ra với Các Tạp Chí Giáo Hội trong năm 2021

Những Sự Thay Đổi Sắp Xảy Ra với Các Tạp Chí Giáo Hội trong năm 2021

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo ngày hôm nay rằng, bắt đầu từ tháng Một năm 2021, Giáo Hội sẽ thay thế bốn tạp chí hiện thời bằng ba tạp chí toàn cầu: tạp chí “Bạn Hữu”(dành cho trẻ em), “Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ” (dành cho thanh thiếu niên) và tạp chí “Liahona”(dành cho người thành niên).

 

Bốn tạp chí hiện tại gồm có ba tạp chí bằng tiếng Anh—“Friend”(dành cho trẻ em), “New Era”(dành cho thanh thiếu niên) và “Ensign”(dành cho người thành niên)—cũng như tạp chí mang tên“Liahona” được dịch ra nhiều ngôn ngữ (với nội dung dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người thành niên).

 

Sự điều chỉnh này đối với các tạp chí sẽ mang lại một số lợi ích cho Các Thánh Hữu Ngày Sau trên toàn thế giới, gồm có những điều sau:

·       Lần đầu tiên, các gia đình sống tại các quốc gia không nói tiếng Anh sẽ có cơ hội để đặt mua các tạp chí dành riêng cho trẻ em và giới trẻ.

·       Nội dung sẽ được chia sẻ thường xuyên hơn trong một số khu vực và ngôn ngữ.

·       Gia đình Giáo Hội toàn cầu sẽ nhận được các sứ điệp thống nhất như nhau qua các tạp chí thế giới này.

“Các tạp chí của Giáo Hội là một nguồn tài liệu quý báu để học hỏi về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và cảm nhận được một cảm giác thuộc về Giáo Hội của Ngài,”Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã bày tỏ trong một lá thư gửi cho tất cả Các Thánh Hữu Ngày Sau. “Mong muốn của chúng tôi là các tín hữu ở khắp mọi nơi sẽ đăng ký/đặt mua và chào đón sự ảnh hưởng [giúp] duy trì đức tin này vào tấm lòng và mái nhà của họ.”

 

Độ dài và định dạng của các ấn phẩm tạp chí mới này sẽ có những thay đổi. Ví dụ, các trang ấn phẩm dành cho độc giả thành niên nói tiếng Anh sẽ được cắt giảm trong khi các tín hữu nói các ngôn ngữ mà hiện tại có các bản dịch trong chỉ một ấn phẩm tạp chí mỗi năm giờ đây sẽ có thể nhận được một ấn phẩm tạp chí mỗi hai tháng. Một vài yếu tố—như là số lượng người đặt mua, số người phiên dịch, và khả năng phân phối—ảnh hưởng đến tần suất phát hành trong các ngôn ngữ khác nhau.

 

Độc giả cũng có thể kỳ vọng vào trải nghiệm với các tạp chí kỹ thuật số được cải thiện và mở rộng, bao gồm “Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần,”nằm trong phần dành cho những người thành niên trẻ tuổi trên ứng dụng Thư Viện Phúc Âm. Nội dung tạp chí kỹ thuật số sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí.

 

Những người đặt mua các tạp chí “Ensign,” “New Era,” và “Friend” sẽ được tự động chuyển sang các tạp chí mới vào năm 2021 với thời gian còn lại trong kỳ đặt mua của họ. Những người đặt mua “Liahona” hiện tại mà muốn nhận được bản in dành cho trẻ em hoặc giới trẻ vào năm sau sẽ cần phải đăng ký mua tạp chí mới “Bạn Hữu” hoặc “Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ.” Các tín hữu tại Giáo Vùng Châu Á có thể tìm đến các trung tâm phân phối tại địa phương mình để biết các lựa chọn mới để đặt mua dài hạn và thông tin cập nhật của sản phẩm.

 

Các Chức Sắc Trung Ương của Giáo Hội Nói Gì về Những Thay Đổi đối với Các Tạp Chí Giáo Hội

Chị Joy D. Jones
Chị Joy D. Jones

Chị Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi (tổ chức của Giáo Hội dành cho trẻ em)

 

“Với tất cả những thử thách và cơ hội trên thế giới ngày nay, các trẻ em của chúng ta cần thêm sức mạnh, sự an ủi và hướng dẫn đến từ Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài biết bao. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi tạp chí mới “Bạn Hữu” toàn cầu giờ đây sẽ đến với các trẻ em trong 47 ngôn ngữ trên khắp thế giới, để mời các em cùng nhau noi theo Chúa Giê Su và phục vụ giống như Ngài đã làm.”

Chị Bonnie H. Cordon
Chị Bonnie H. Cordon

Chị Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ

 

“Tôi yêu thích cái tên của tạp chí ‘Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ’ bởi vì giới trẻ của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô rất mạnh mẽ. Giới trẻ ở khắp nơi sẽ đọc chung một tạp chí, trong ngôn ngữ của chính các em, với nội dung được tạo ra dưới sự hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn mà chỉ dành cho các em. Các em sẽ tìm thấy những câu trả lời cho các thắc mắc của mình. Lẽ thật về thiên tính của các em với tư cách là các con trai và con gái của cha mẹ thiên thượng nhân từ sẽ mới mẻ trở lại.”

Anh Steven J. Lund
Anh Steven J. Lund

Anh Steven J. Lund, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Niên

 

“Chủ Tịch Nelson đã mời gọi cả thế giới hưởng ứng cho lời kêu gọi toàn cầu để quy tụ Si Ôn. ‘Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ’ sẽ là một cuốn tạp chí xứng với mệnh lệnh hào hùng như vậy cho toàn thế giới. Nếu các em thích trọng tâm quốc tế của Youth Music Festival (Lễ Hội Âm Nhạc Giới Trẻ) lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay thì các em sẽ yêu thích cuốn tạp chí mới dành cho giới trẻ. Ấn phẩm này sẽ tập trung vào giá trị của sự đa dạng và đưa ra một quan điểm toàn cầu. ”

 

Anh Mark L. Pace, Chủ Tịch Trung Ương Trường Chủ Nhật

 

“Trong khi chương trình học ‘Hãy Đến Mà Theo Ta’ cung cấp những bài học mỗi tuần cho gia đình, cấu trúc mới của các tạp chí Giáo Hội có thể hỗ trợ cho người thành niên, giới trẻ, và trẻ em với những tài liệu bổ trợ dựa trên các chủ đề học tập của mỗi tháng. Giống như ‘Hãy Đến Mà Theo Ta,’ các tạp chí mới có thể giúp làm vững mạnh chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô của các tín hữu và  củng cố quyết tâm của họ để ở lại trên con đường giao ước.”

Chị Jean B. Bingham
Chị Jean B. Bingham

Chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

 

“Thật là hào hứng khi nghĩ về các tạp chí Giáo Hội dành cho người thành niên, giới trẻ, và trẻ em sẽ có mặt trên khắp thế giới. Thêm nhiều tín hữu giờ đây có thể có trong tay những phước lành này—từ các trang sinh hoạt thánh thư dành cho trẻ em, cho đến các câu chuyện từ giới trẻ ở khắp nơi, đến những bài viết về các nguyên tắc phúc âm dành cho người lớn. Và tất cả đều nhằm mang lại sự gia tăng đức tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi vui mừng vì Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã được soi dẫn để làm cho ân tứ lớn lao này đến được với thêm nhiều con cái của Thượng Đế! ”

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp dành cho Ba Tạp Chí Toàn Cầu của Giáo Hội

 

Các tạp chí Giáo Hội sẽ thay đổi như thế nào?

 

Trong nhiều năm, Giáo Hội đã xuất bản ba tạp chí bằng tiếng Anh (“Friend,” “New Era,” và “Ensign”) cùng với một tạp chí được dịch sang các ngôn ngữ khác (“Liahona”). Bắt đầu từ tháng Một năm 2021, các ấn phẩm này sẽ được thay thế bằng ba tạp chí mà sẽ phục vụ các tín hữu trên toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ: tạp chí “Bạn Hữu” dành cho các trẻ em từ 3–11 tuổi, tạp chí “Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ” dành cho các em thanh thiếu niên từ 12–18 tuổi, và tạp chí “Liahona” dành cho những người thành niên. Độ dài và định dạng của các ấn phẩm tạp chí này sẽ có những thay đổi. Độc giả có thể trông đợi các tạp chí kỹ thuật số được cải thiện có trực tuyến và trong các ứng dụng di động. Nội dung của tạp chí kỹ thuật số sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí.

 

Tại sao những thay đổi này được thực hiện?

 

Các tạp chí toàn cầu này sẽ giúp chia sẻ nhiều sứ điệp hợp nhất hơn cho một nhóm độc giả rộng hơn. Việc đơn giản hóa này cũng sẽ cho phép Giáo Hội gửi nội dung đến các khu vực khác nhau trên thế giới một cách thường xuyên hơn bao giờ hết. Ví dụ, một vài ngôn ngữ hiện chỉ nhận được một cuốn tạp chí mỗi năm thì giờ đây sẽ nhận được các tạp chí mỗi hai tháng. Một vài yếu tố—như là số lượng người đặt mua, số người phiên dịch, và khả năng phân phối—ảnh hưởng tới tần suất của việc xuất bản trong các ngôn ngữ khác nhau.

  

Khoảng bao lâu thì các tín hữu tại Giáo Vùng Châu Á sẽ có thể nhận được một cuốn tạp chí?

 

Bắt đầu từ tháng Một năm 2021, các tạp chí dưới dạng bản in và bản kỹ thuật số sẽ có hằng tháng bằng các ngôn ngữ sau tại Giáo Vùng Châu Á: tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Quốc Giản Thể, tiếng Anh, và tiếng Thái.

 

Đối với các ngôn ngữ sau đây trong Giáo Vùng Châu Á, các tạp chí dưới dạng bản in và bản kỹ thuật số sẽ có hai tháng một lần (sáu lần một năm). Ngoài ra, nội dung chọn lọc của tạp chí sẽ có ở dạng kỹ thuật số vào các tháng mà tạp chí không có bản in: tiếng Campuchia, tiếng Indonesia, và tiếng Việt.

 

Đối với các ngôn ngữ sau đây trong Giáo Vùng Châu Á, nội dung chọn lọc của tạp chí sẽ chỉ có ở dạng kỹ thuật số hằng tháng: tiếng Burmese, tiếng Hindi, tiếng Lào, tiếng Mã Lai, tiếng Nê Pan, tiếng Sinhala, tiếng Tamil, tiếng Telugu, tiếng Urdu.

 

Tôi có cần phải thay đổi việc đăng ký đặt mua của mình không?

 

Nếu anh chị em đã đặt mua các tạp chí “Ensign,” “New Era,” hoặc “Friend” vào cuối năm 2020 thì thời gian còn lại của kỳ đặt mua sẽ được tự động chuyển sang tạp chí mới mà dành cho độ tuổi tương đương bắt đầu từ năm 2021. Nếu anh chị em đã đặt mua tạp chí “Liahona” vào cuối năm này, thời gian còn lại của kỳ đặt mua sẽ được tự động chuyển sang tạp chí “Liahona” mới bắt đầu từ năm 2021. Tuy nhiên, phiên bản mới của tạp chí “Liahona” sẽ chỉ có tài liệu dành cho người thành niên. Nếu anh chị em muốn gia đình mình nhận nội dung dành cho trẻ em hay giới trẻ thì anh chị em sẽ cần phải đặt mua tạp chí “Bạn Hữu” hoặc “Cổ Vũ Sức Mạnh cho Giới Trẻ.” Các tín hữu trong Giáo Vùng Châu Á có thể đặt mua từ ngày 1 tháng Chín năm 2020 qua các trung tâm phân phối địa phương của mình, hoặc bằng cách liên hệ với người quản lý thư viện của tiểu giáo khu/chi nhánh của mình.

  

Tôi có thể tìm thêm thông tin về những thay đổi này ở đâu?

 

Thông tin về những thay đổi này sẽ được chia sẻ trong suốt cả năm trên các trang phương tiện truyền thông Giáo Hội, trên trang chủ ChurchofJesusChrist.org, và trong các số báo tháng Mười Hai năm 2020 của các tạp chí hiện nay.