Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2020 Sẽ Chỉ Được Truyền Trực Tuyến

Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2020 Sẽ Chỉ Được Truyền Trực Tuyến

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã chia sẻ bức thư sau đây về kỳ đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 với các tín hữu Giáo Hội ở khắp mọi nơi.

 

Các Anh Chị Em thân mến:

 

Trong khi một số khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục trải qua những ảnh hưởng của đại dịch nghiêm trọng, còn các khu vực khác thì không. Với tính cách là một tổ chức toàn thế giới, chúng ta có nghĩa vụ phải là những công dân tốt và phải hành động với sự thận trọng vì nó liên quan đến bối cảnh độc đáo như đại hội trung ương, mà theo truyền thống sẽ mang hàng ngàn du khách đến Salt lake City từ khắp nơi trên thế giới.

 

Vì sự quan tâm của chúng tôi đối với sức khỏe và sự an toàn của những người khác, nên chúng tôi đã quyết định rằng đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 sẽ theo hình thức tương tự như đại hội đã được tổ chức vào tháng Tư năm nay. Các phiên họp chung sẽ được phát sóng như thường lệ. Tuy nhiên, các phiên họp chung sẽ không mở cửa cho công chúng.

 

Các chi tiết bổ sung về đại hội trung ương, lịch trình cho ngày 3 và 4 tháng Mười năm 2020, sẽ được chia sẻ khi chúng được hoàn thành.

 

Chúng tôi cầu xin các phước lành chọn lọc nhất của Chúa sẽ ở cùng các anh chị em.

 

Thân mến,

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn