Chia Sẻ Sứ Điệp về Sự Phục Hồi Phúc Âm của Đấng Cứu Rỗi

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson

Chia Sẻ Sứ Điệp về Sự Phục Hồi Phúc Âm của Đấng Cứu Rỗi

Khi tôi ngỏ lời trong kỳ đại hội trung ương tháng Mười vừa qua, tôi đã chỉ định 2020 là năm kỷ niệm 200 năm kể từ lúc Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, hiện đến với Joseph Smith trong một khải tượng. Sự kiện độc nhất đó trong lịch sử nhân loại đã khởi đầu cho Sự Phục Hồi Phúc Âm của Chúa—một Sự Phục Hồi liên tục được tiếp diễn cho đến ngày nay. Chúng ta được phước biết bao khi được sống trong ánh sáng của khải tượng đó. Khải tượng mang đến sự hiểu biết mới về thiên tính của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.


Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và có tầm nhìn cho mỗi chúng ta. Giống như cách mà Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của Joseph vào năm 1820, Ngài lắng nghe các anh chị em và nóng lòng để nói với các anh chị em qua Thánh Linh. Cha Thiên Thượng cần có các anh chị em. Chúng tôi cần có các anh chị em. Đây sẽ là một năm quan trọng. Chúng tôi mời gọi các anh chị em trở thành một phần quan trọng trong việc chia sẻ sứ điệp về sự phục hồi liên tục của phúc âm của Đấng Cứu Rỗi. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm về điều này, nhưng anh chị em có thể bắt đầu từ hôm nay bằng cách hành động theo những lời mời mà tôi đã gửi tới anh chị em trong đại hội trung ương vừa qua để đắm mình trong ánh sáng vinh quang của Sự Phục Hồi.


Chúng tôi mời gọi các anh chị em trở thành một phần quan trọng trong việc chia sẻ sứ điệp của sự phục hồi liên tục phúc âm của Đấng Cứu Rỗi. Điều đó sẽ như thế nào? Anh chị em có thể mong muốn bắt đầu việc chuẩn bị của mình bằng cách đọc lại câu chuyện của Joseph Smith về Khải Tượng Thứ Nhất như được ghi lại trong sách Trân Châu Vô Giá. Hay anh chị em suy ngẫm các câu hỏi quan trọng như là: “Cuộc sống của tôi sẽ trở nên khác biệt như thế nào nếu sự hiểu biết của tôi có được từ Sách Mặc Môn đột nhiên bị lấy mất?” hoặc “Những sự kiện đến sau Khải Tượng Thứ Nhất đã tạo ra sự khác biệt như thế nào đối với tôi và những người thân yêu của tôi?”


Hãy chọn ra các câu hỏi cho chính anh chị em. Hãy thiết kế ra kế hoạch cho chính mình. Hãy hành động theo những lời mời gọi này để chuẩn bị bản thân để chia sẻ các sứ điệp quan trọng của Sự Phục Hồi liên tục. Khi anh chị em tìm kiếm Chúa Giê Su Ky Tô theo những nỗ lực này, Thượng Đế sẽ chuẩn bị cho anh chị em để tiếp nhận thêm ánh sáng. Đó là sự chuẩn bị cá nhân của anh chị em mà sẽ giúp cho kỳ đại hội trung ương tháng Tư trở nên không chỉ là một kỷ niệm đối với anh chị em; mà còn không thể nào quên được. Thời gian để hành động là ngay bây giờ. Đây là một điểm mấu chốt trong lịch sử của Giáo Hội và vai trò của anh chị em là thiết yếu. 


Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Ngài dẫn dắt Giáo Hội này ngày nay. Thượng Đế đang trông cậy chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi của phúc âm của Ngài.