Kết Hợp Các Gia Đình cho Thời Vĩnh Cửu-Bản Tuyên Ngôn về Gia Đình

Thánh Thư

Kế hoạch hạnh phúc thiêng liêng giúp mối liên hệ gia đình có thể được tồn tại sau cái chết. Những giáo lễ và giao ước thiêng liêng có sẵn trong các đền thờ thánh giúp cho những cá nhân có thể trở về chốn hiện diện của Thượng Đế và cho gia đình được kết hợp mãi mãi. (Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới)

Câu Hỏi

  • Tại sao gia đình là điều thiết yếu trong kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái Ngài?
  • Làm thế nào để những ưu điểm của chồng và vợ bổ sung cho nhau?

Mục Tiêu

Đơn vị gia đình là vĩnh cửu, và chúng ta sẽ được tôn cao cùng với gia đình. Các giáo lý được giảng dạy trong Bản Tuyên Ngôn về Gia Đình là một sứ điệp rõ ràng và chắc chắn từ Thượng Đế dành cho thời kỳ của chúng ta và sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua những khuynh hướng của thế giới hỗn loạn đang ngày càng phát triển.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài