Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Cá Nhân

Thánh Thư

Thánh Linh nói sự thật trong tâm trí chúng ta (GLGƯ 6:22-23); Chúng ta có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều ( Mô Rô Ni 10:5).

Câu Hỏi

  • Thánh Linh đã hướng dẫn anh chị em như thế nào?
  • Anh chị em biết được điều gì qua quyền năng của Đức Thánh Linh?

Mục Tiêu

Thượng Đế giao tiếp với chúng ta và sẽ ban cho chúng ta sự hướng dẫn;  Chúng ta có thể học hỏi để nhận biết được cách mà Đức Thánh Linh giao tiếp với chúng ta.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài