Sách Mặc Môn, Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô

Thánh Thư

Sách Mặc Môn “chứa đựng một biên sử của một dân tộc sa ngã, cùng phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô.” (GLGƯ 20:9);Chúa làm chứng rằng “quyển sách này là thật” (GLGƯ 17:6); Và những ai tiếp nhận công việc này với một đức tin và làm điều ngay chính thì sẽ nhận được mão triều thiên của cuộc sống vĩnh cửu (GLGƯ 20:14).

Câu Hỏi

  • Tại sao chứng ngôn về Sách Mặc Môn lại quan trọng đến thế?
  • Lẽ trung thực của Sách Mặc Môn xác minh sự kêu gọi thiêng liêng của Joseph Smith bằng cách nào?
  • Làm thế nào mà Sách Mặc Môn đã đưa chúng ta đến gần Đấng Ky Tô hơn?

Mục Tiêu

Sách Mặc Môn được viết cho thời kỳ của chúng ta. Chúng ta có thể xây đắp chứng ngôn của mình về Đấng Ky Tô và về Giáo Hội của Ngài qua những lời giảng dạy được chứa đựng trong biên sử thiêng liêng này.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài