Sự Hối Cải

Thánh Thư

Kẻ nào biết hối cải tội lỗi của mình thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta, là Chúa, sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Kẻ đó sẽ thú tội và từ bỏ những tội lỗi (GLGƯ 58:42-43); Không một vật ô uế nào có thể vào được chốn hiện diện của Thượng Đế (Môi Se 6:57; 3 Nê Phi 27:19).

Câu Hỏi

  • Sự hối cải đóng vai trò gì trong cuộc sống của tôi với tư cách là một người thành niên nếu tôi tuân giữ phúc âm gần như cả cuộc đời mình?
  • Vai trò của sự chuộc tội trong việc giúp tôi hối cải và cải thiện, giúp tiến triển đến việc trở thành môn đồ là gì?

Mục Tiêu

Ân tứ về sự hối cải được thực hiện qua sự chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đã chịu đau khổ cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phát triển và tiến bộ khi chúng ta nhận ra những lỗi lầm của mình, hối cải, và giao ước để noi theo Đấng Cứu Rỗi cho đến cuối đời.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài