Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Thánh Thư

Đức tin nơi Đấng Ky Tô là điều thiết yếu để được cứu rỗi và có được cuộc sống vĩnh cửu (Mô Rô Ni 7:33-34, 38); Đức tin bắt đầu bằng cách nghe lời Thượng Đế (Rô Ma 1:17); Hãy dạy họ biết chống lại mọi cám dỗ của quỹ dữ, với đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô (An Ma 37:33).

Câu Hỏi

  • Làm thế nào để chúng ta vượt qua những thử thách và cám dỗ bằng cách thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô?
  • Nếu có sự mâu thuẫn giữa lý trí và đức tin, thì điều đó sẽ được giải quyết ra sao?
  • Làm thế nào chúng ta có thể gia tăng đức tin nơi Đấng Ky Tô trong suốt cuộc sống của mình?

Mục Tiêu

Đức tin của chúng ta sẽ gia tăng khi chúng ta lắng nghe và học hỏi lời của Thượng Đế, điều này cho chúng ta quyền năng để vượt qua những cám dỗ và  yếu kém của bản thân. Thượng Đế hứa ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài