Noi Theo Vị Tiên Tri

Thánh Thư

Những điều gì ta là Chúa đã nói, ta đã nói, … dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau (GLGƯ 1:38); Các ngươi … phải chú tâm vào tất cả những lời nói của hắn cùng những giáo lệnh mà hắn sẽ ban ra cho các ngươi khi hắn tiếp nhận được, … Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta. Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì vinh quang của danh Ngài (GLGƯ 21:4–6) .

Câu Hỏi

  • Tại sao một số người thấy khó để noi theo các vị tiên tri của Chúa?
  • Những người nhận lời khuyên nhủ từ các vị tiên tri sẽ có được những phước lành nào?
  • Anh chị em đã được phước như thế nào qua việc noi theo vị tiên tri?

Mục Tiêu

Việc được một vị tiên tri tại thế dẫn dắt là một trong những khía cạnh độc nhất vô nhị của Giáo Hội của Đấng Ky Tô. Khi chúng ta chấp nhận lời khuyên dạy của vị tiên tri cũng là lời khuyên dạy của Chúa, chúng ta sẽ được dẫn dắt qua những khó khăn của ngày sau cùng.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài