Nương Tựa nơi Đấng Ky Tô

Thánh Thư

Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được (Hê La Man 5:12).

Câu Hỏi

  • Với lối sống bận rộn, năng động, cuộc sống của chúng ta thực sự được nương tựa nơi Đấng Ky Tô có nghĩa là gì?
  • Những phước lành nào sẽ đến khi có đời sống được nương tựa nơi Đấng Ky Tô?

Mục Tiêu

Thời gian để xây dựng nền tảng vững chắc nơi Đấng Ky Tô không phải là trong lúc giông bão, mà là trong những lúc êm đềm khi cơn bão không hoành hành. Tất cả chúng ta đều sẽ trải qua những thử thách và phiền nhiễu trong cuộc sống. Sa Tan tìm cách cám dỗ và hủy hoại chúng ta, nhưng nếu chúng ta xây dựng nền tảng dựa trên Đấng Ky Tô và phúc âm của Ngài, thì chúng ta sẽ biết cách hướng về Ngài và cảm nhận sự bình an của Ngài.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài