Khắc phục sự yếu kém để trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn

Thánh Thư

Và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường; và ân điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta; vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ (Ê The 12:27, 37)

Câu Hỏi

  • Các ví dụ nào trong thánh thư nói về những người mà đã khắc phục được những yếu kém?
  • Việc noi theo Đấng Ky Tô giúp tôi khắc phục sự yếu kém như thế nào?
  • Sự khác biệt giữa yếu kém và tội lỗi là gì?

Mục Tiêu

Tất cả chúng ta đều có những yếu kém. Chúng ta trở nên mạnh mẽ bằng cách nhận ra sự yếu kém của mình, thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô đủ để ân điển của Ngài làm cho sự yếu kém của chúng ta trở nên mạnh mẽ.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài