Yêu Mến Thượng Đế – Điều Răn Thứ Nhất và Lớn Hơn Hết

Thánh Thư

Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết (Ma Thi Ơ 22:37-38); Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại (Giăng 14:21)

Câu Hỏi

  • Tại sao điều răn thứ nhất lại là giáo lệnh đầu tiên?
  • Làm thế nào mà việc tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế là sự biểu lộ về tình yêu thương của chúng ta dành cho Ngài?
  • Tại sao chúng ta cảm thấy xa cách Thượng Đế khi chúng ta không vâng lời Ngài?

Mục Tiêu

Chúng ta bày tỏ tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế bằng cách tin cậy Ngài, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, và tuân theo các giáo lệnh của Ngài. Thượng Đế yêu thương chúng ta và tìm cách giúp chúng ta hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu bằng cách ban cho chúng ta các giáo lệnh (Môi Se 1:39)

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài