Biết Ơn

Thánh Thư

Hãy tạ ơn về mọi điều (GLGƯ 98:1); Các ngươi phải tạ ơn Chúa Thượng Đế của các ngươi về mọi việc (GLGƯ 59:7); Và giờ đây, tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, … luôn luôn biết dâng lời tạ ơn Thượng Đế về bất cứ những gì mình nhận được (An Ma 7:23).

Câu Hỏi

  • Tại sao Chúa đòi hỏi chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn?
  • Tại sao những người có lòng biết ơn lại hạnh phúc hơn những người vô ơn?
  • Mối liên hệ giữa lòng biết ơn và việc có những lời cầu nguyện được đáp ứng là gì?

Mục Tiêu

Ân tứ của việc nhận biết các phước lành của Thượng Đế trút xuống chúng ta là một ân tứ mà Ngài sẽ ban cho khi chúng ta có ước muốn chân thành và cầu xin để được ban cho. Với ân tứ đó, chúng ta có khả năng nhìn thấy bàn tay của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và nhận được sự hướng dẫn của Ngài.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài