Lòng Bác Ái

Thánh Thư

Và lòng bác ái có thể nhịn nhục lâu dài, và là nhân từ, … nếu không có lòng bác ái, thì các người chẳng ra gì cả, vì lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên, hãy gắn bó với lòng bác ái, nó là một điều vĩ đại nhất trong mọi điều, vì tất cả mọi điều sẽ tàn lụi. Nhưng lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô, và nó bền bỉ mãi mãi; … Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương này (Mô Rô Ni 7:45-48).

Câu Hỏi

  • Lòng bác ái giống như Đấng Ky Tô đã ban phước cho cuộc sống của anh chị em như thế nào?
  • Làm thế nào anh chị em có thể tìm cách để phát triển lòng bác ái giống như Đấng Ky Tô ?
  • Lòng bác ái thật sự giống như Đấng Ky Tô là gì?

Mục Tiêu

Đấng Ky Tô yêu thương chúng ta với một tình yêu thương trọn vẹn. Để chuẩn bị sống với Ngài và Cha Thiên Thượng, chúng ta phải cố gắng yêu thương người khác và tiếp nhận các thuộc tính được mô tả ở các câu trong sách Mô Rô Ni.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài