Các Nguồn Tài Liệu về Lễ Tiệc Thánh

'Và các buổi nhóm họp của họ được giáo hội điều khiển theo sự tác động của Thánh Linh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh...' Mô Rô Ni 6:9