Tôi Có Nên Chuẩn Bị cho Tiệc Thánh Không? 

Việc dành thời gian để nhận ra các phước lành quan trọng của Tiệc Thánh mỗi tuần có thể mang đến cho anh chị em quyền năng thuộc linh và những kinh nghiệm tuyệt vời. 

Sacrament meeting
Sacrament

Tôi nhớ rõ kinh nghiệm đầu tiên của tôi với Tiệc Thánh. Tôi mới vừa được những người truyền giáo mời tham dự nhà thờ lần đầu tiên. Rủi thay, tôi đã không biết bất cứ điều gì về cách mà Tiệc Thánh diễn ra hoặc điều mà Tiệc Thánh tượng trưng, vì vậy các bạn nữ mà tôi ngồi cùng đã phải giải thích toàn bộ tiến trình trong khi nó diễn ra. 

Việc nhìn lại kinh nghiệm này đã làm cho tôi nhận ra rằng nếu tôi đã cố gắng tự mình học hỏi thêm một chút về Tiệc Thánh trước đó thì sẽ rất hữu ích, nhưng tôi may mắn được các bạn nữ ngồi cùng vào ngày đầu tiên đó rất sẵn lòng giải thích mọi điều cho tôi. Kể từ lúc đó, cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi —kể cả sự hiểu biết của tôi về phúc âm và ý nghĩa của Tiệc Thánh. 

Các kỳ đại hội trung ương vừa qua cũng đã có nhiều thay đổi. Khi Chủ Tịch Russell M. Nelson kết thúc đại hội trung ương tháng Mười năm 2019, ông đã tiết lộ một số sửa đổi cho các câu hỏi được đặt ra trong cuộc phỏng vấn cấp giấy giới thiệu đi đền thờ, và khi ông nhắc lại câu hỏi số 8: 'Anh chị em có cố gắng giữ ngày Sa Bát được thánh, cả ở nhà lẫn ở nhà thờ; tham dự các buổi nhóm họp của mình; chuẩn bị và dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng; và sống cuộc sống hòa hợp với các luật pháp và các lệnh truyền của phúc âm không?' (sự nhấn mạnh được thêm vào). 

Tôi bị ấn tượng bởi từ chuẩn bị. 

Tôi đã nhận biết rằng Tiệc Thánh không phải là điều mà anh chị em chuẩn bị chỉ trong một giây lát trước khi bánh và nước được chuyền đi. Anh chị em có thể chuẩn bị cho Tiệc Thánh trong suốt cả tuần để giúp anh chị em cảm thấy Thánh Linh mạnh mẽ và một cảm giác được đổi mới mỗi ngày Chủ Nhật. 

Kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu chuẩn bị trong suốt cả tuần để dự phần Tiệc Thánh bằng cách: 

  1. Học thánh thư qua tài liệu Hãy Đến Mà TheoTa và suy nghĩ về những ý kiến mà tôi có thể chia sẻ với người khác và trong lớp học Trường Chủ Nhật kế tiếp. 
  2. Thu xếp những gì tôi cần cho các buổi họp vào buổi sáng ở nhà thờ vào tối thứ Bảy (niềm vui khi làm việc ca đêm!). Tôi chắc chắn mình mang theo thánh thư và một cuốn sổ tay ghi chép trong buổi lễ Tiệc Thánh, và tôi cầu nguyện để tìm câu trả lời ở nhà thờ về cách tôi có thể cải thiện bản thân mình trong suốt tuần tới. 
  3. Việc lắng nghe âm nhạc thuộc linh vào sáng Chủ Nhật trước khi tôi tham dự lễ Tiệc Thánh cũng giúp tôi cảm nhận được Thánh Linh và có được suy nghĩ đúng đắn. 
  4. Đọc qua các bài thánh ca mà chúng tôi sẽ hát trong buổi lễ Tiệc Thánh và tìm kiếm những câu thánh thư mà các bài thánh ca đề cập đến. Điều này giúp tôi hoàn toàn nhận ra sứ điệp và ý nghĩa đằng sau các bài thánh ca và giúp tôi suy ngẫm những điều này trong suốt buổi lễ. 
  5. Cuối cùng, suy nghĩ về lý do của Tiệc Thánh trước khi Tiệc Thánh được chuyền đi. Tôi tự nhắc nhở mình rằng tôi cần phải luôn luôn ghi nhớ 'lý do' của Tiệc Thánh và tầm quan trọng của Tiệc Thánh trong suốt cả tuần—đó là Đấng Cứu Rỗi. 

Mục đích của Tiệc Thánh là tưởng nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài dành cho chúng ta (xin xem Ma Thi Ơ 26:26–28). Tiệc Thánh cũng mời gọi chúng ta tái lập giao ước báp têm của mình và gia tăng cam kết của mình để trở nên giống như Ngài hơn, tưởng nhớ tới Ngài, và trở thành các môn đồ tốt hơn. Tiệc Thánh cũng cho phép chúng ta bắt đầu được làm mới phần thuộc linh trong tuần tiếp theo. 

Tôi đã học được rất nhiều về Tiệc Thánh kể từ ngày đầu tiên ở nhà thờ. Và giờ đây tôi cảm thấy có rất nhiều niềm vui mỗi tuần khi bước vào lễ Tiệc Thánh, vì biết rằng tôi sắp tưởng nhớ sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi dành cho tôi và siêng năng hơn trong việc tuân giữ các giao ước của mình. Sự chuẩn bị tạo ra khác biệt tích cực trong Thánh Linh mà anh chị em cảm thấy trong suốt buổi lễ. Trước khi biết đến lễ Tiệc Thánh trong cuộc sống, tôi thường cảm thấy trống rỗng—giống như thiếu một điều gì đó. Tôi chưa bao giờ biết rằng mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của tôi là một giáo lễ rất đơn giản, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Một giáo lễ mà giúp tôi gia tăng tình yêu thương của mình dành cho Đấng Cứu Rỗi và biết ơn tất cả những gì Ngài làm cho tôi.