Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng bảy 2024)

Thời Gian Thiêng Liêng, Những Nơi Thánh Thiện, và Những Suy Nghĩ Vĩnh Cửu Thượng Thiên

Khi chúng ta có chủ ý tìm kiếm Thượng Đế thường xuyên bằng cách dành thời gian thiêng liêng ở những nơi thánh thiện, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta với sự hiểu biết, sự an ủi, sự bình an, quan điểm và sự mặc khải được gia tăng.

Anh Cả Benjamin M. Z. Tai
Anh Cả Benjamin M. Z. Tai Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á

Vị tiên tri Nê Phi đã dạy rằng: “Và tôi, Nê Phi, thường đi lên núi, và thường cầu nguyện Chúa, vậy nên Chúa đã chỉ cho tôi biết nhiều điều vĩ đại.” [1] Khuôn mẫu của việc thường xuyên dành thời gian đi đến một nơi đặc biệt để tìm kiếm Thượng Đế tạo điều kiện cho sự soi dẫn và mặc khải thiêng liêng. Trong thánh thư, chúng ta tìm thấy nhiều ví dụ, bao gồm:

 

  • Anh của Gia Rết, Môi Se, Giô Suê đều đã từng trèo lên núi cao để tìm kiếm Chúa và nhận được sự hướng dẫn từ Ngài[2]
  • Ê Nót đã tìm kiếm Chúa qua lời cầu nguyện trong lúc đi săn trong rừng và nhận được sự tha thứ các tội lỗi của mình cùng những lời hứa lớn lao khác[3]
  • Joseph Smith đã đi vào một khu rừng để tìm kiếm sự khôn ngoan qua lời cầu nguyện và nhận được sự chỉ dẫn từ Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô[4]
  • Đấng Cứu Rỗi đã nhịn ăn trong đồng vắng trong 40 ngày để chuẩn bị cho giáo vụ của Ngài và tiếp nhận sức mạnh thuộc linh[5]

 

 

Trong kỳ Đại Hội Trung Ương vừa qua, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng: “Thời gian trong đền thờ sẽ giúp anh chị em nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên và thoáng hiểu được về con người thật của mình, con người mà mình có thể trở thành và cuộc sống mà anh chị em có thể có vĩnh viễn. Việc thờ phượng thường xuyên trong đền thờ sẽ nâng cao cách anh chị em nhìn bản thân mình và cách anh chị em thích nghi với kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế. Tôi hứa với anh chị em như thế.” [6]

 

 

Các phước lành đã được hứa về tầm nhìn được mở mang, sự hiểu biết sâu sắc hơn, và cảm giác thuộc vào mạnh mẽ hơn với Thượng Đế là trái ngọt của việc chúng ta sẵn lòng dành thời gian thiêng liêng và thường xuyên trong những nơi thánh thiện nhằm tạo điều kiện cho những suy nghĩ vĩnh cửu thượng thiên.


“Khi có bất cứ biến động nào xảy ra trong cuộc sống của anh chị em thì nơi an toàn nhất cho phần thuộc linh là ở bên trong các giao ước đền thờ của anh chị em.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Những Nơi Thánh Thiện

 

Đền Thờ là ngôi nhà của Chúa, là nơi mà chúng ta có thể đến để tìm kiếm Ngài. Chúng tôi biết ơn rằng trên khắp Giáo Vùng Châu Á, các đền thờ ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn. Quỹ Trung Ương Phụ Giúp Người Đi Đền Thờ cũng có thể giúp những người lần đầu tham dự đền thờ đang có nhu cầu được hỗ trợ tài chính. Quỹ này cũng có thể được sử dụng để tham dự các lễ gắn bó cho người sống của anh chị em ruột và con cái sau đó. Nếu chúng ta không sống gần một đền thờ, giống như Nê Phi, chúng ta vẫn có thể tìm đến những nơi đặc biệt để đến gần Thượng Đế hơn. Những nơi này có thể là chính trong nhà của chúng ta[7], nhà hội của chúng ta, hoặc những nơi trang nghiêm và đẹp đẽ khác. Một trong những nơi ưa thích của tôi là những ngọn đồi phía sau nhà, nơi tôi đi bộ trong khi suy ngẫm và lắng nghe những lời của các vị tiên tri. Những nơi thánh thiện không chỉ giới hạn ở những địa điểm thực tế. Chủ Tịch Nelson đã dạy rằng: “Khi có bất cứ biến động nào xảy ra trong cuộc sống của anh chị em thì nơi an toàn nhất cho phần thuộc linh là ở bên trong các giao ước đền thờ của anh chị em.” [8]

 

Dù đang ở đâu, chúng ta cũng có thể dành thời gian suy ngẫm về các giao ước đã lập với Thượng Đế. Việc xem lại điều chúng ta học được trong đền thờ và tái cam kết với những lời hứa thiêng liêng của mình với Thượng Đế và các phước lành đã được Ngài hứa với chúng ta sẽ củng cố và ban quyền năng cho chúng ta. Việc xem lại các câu hỏi phỏng vấn để cấp giấy giới thiệu đi đền thờ cũng có thể giúp chúng ta đánh giá sự xứng đáng của mình với Thượng Đế và về phương diện nào chúng ta có thể cần sự giúp đỡ của Ngài.[9]

 

Ngoài đền thờ ra, đâu là những nơi thánh thiện mà các anh chị em tìm đến để ở cùng với Thượng Đế?

 

Thời Gian Thiêng Liêng, Những Nơi Thánh Thiện, và Những Suy Nghĩ Vĩnh Cửu Thượng Thiên

Những Suy Nghĩ Vĩnh Cửu Thượng Thiên

 

Khi chúng ta có chủ ý tìm kiếm Thượng Đế thường xuyên bằng cách dành thời gian thiêng liêng ở những nơi thánh thiện, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta với sự hiểu biết, sự an ủi, sự bình an, quan điểm và sự mặc khải được gia tăng. Điều này sẽ giúp cải thiện và nâng cao lối suy nghĩ của chúng ta và chúng ta sẽ nhận được câu trả lời, sự khích lệ, sự tự tin, và sự soi dẫn để đối phó với những thử thách trong cuộc sống của mình. Điều này sẽ cung ứng sự hướng dẫn và giúp chúng ta đặt mọi sự việc theo đúng tầm quan trọng của chúng, bớt thiển cận hơn và tập trung vào những điều vĩnh cửu của thượng thiên nhiều hơn trong suy nghĩ của chúng ta.

 

Khi chúng ta lưu tâm đến lời mời của Chủ Tịch Nelson “Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên”, cầu xin cho mỗi chúng ta có thể sống trọn vẹn theo các đặc ân của mình để có sự trợ giúp thiêng liêng bằng cách chủ ý dành thời gian để thường xuyên ở trong đền thờ và những nơi thánh thiện khác, bằng cách suy ngẫm và sống theo các giao ước của mình, và bằng cách hành động theo sự trợ giúp thiêng liêng mà chúng ta nhận được. [10]

 


[1] 1 Nê Phi 18:3

[2] Ê The 3:1, Môi Se 1:1-2, Xuất Ê Díp Tô Ký 3, Xuất Ê Díp Tô Ký 24

[3] Ê Nót 1

[4] Joseph Smith—Lịch Sử 1:14-20

[5] Ma Thi Ơ 4:1

[6] Russell M. Nelson, “Hãy Hân Hoan trong Ân Tứ về Các Chìa Khóa của Chức Tư Tế”, Liahona tháng Năm năm 2024

[7] Ma Thi Ơ 6:6-7

[8] Russell M. Nelson, “Đền Thờ và Nền Móng Thuộc Linh của Anh Chị Em”, Liahona tháng Mười Một năm 2021

[9] Sách Hướng Dẫn Tổng Quát mục 26.3.3.1, phần 27.2

[10] Russell M. Nelson, “Think Celestial!”, Liahona November 2023 / Russell M. Nelson, “Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên, Liahona tháng Mười Một năm 2023