Chúa Đang Hướng Dẫn Giáo Hội Ngài

Bởi vì Chúa hướng dẫn Giáo Hội Ngài, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn quan trọng từ những vị tiên tri được trao thẩm quyền trong thời đại của chúng ta. Khi chúng ta tuân theo sự hướng dẫn của họ, giống như Y Sơ Ra Ên trong thời của Giô Suê, chúng ta có thể mong đợi các cơ hội, phước lành, và điều kỳ diệu sẽ làm phong phú cuộc sống chúng ta một cách sâu sắc.

Anh Cả David P. Homer
Anh Cả David P. Homer thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Khi Môi Se chết, Giô Suê đã dẫn dắt con cái của Y Sơ Ra Ên.1 Nằm giữa họ và vùng đất hứa là dòng sông Giô Đanh, làm cản trở tiến trình tới tương lai của họ. Sau một thời gian, Chúa đã soi dẫn Giô Suê để đưa ra những chỉ dẫn cho dân của Ngài; mười hai thầy tế lễ cần phải khiêng hòm giao ước và bước xuống nước, và con cái của Y Sơ Ra Ên sẽ đi theo để sang phía bên kia con sông.

 

Thực hành đức tin lớn lao, dân Y Sơ Ra Ên đã làm theo như được chỉ dẫn. Các thầy tế lễ khiêng hòm lên vai, và người dân tháo dỡ lều của họ. Khi các thầy tế lễ bước xuống nước, nước của dòng sông “dồn thành một đống” và “những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê Hô Va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô Đanh trong khi cả Y Sơ Ra Ên đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô Đanh rồi.”2

 

Những thử thách khó khăn và nhiều nỗ lực xảy ra sau đó, nhưng Chúa, thông qua vị tiên tri của Ngài, đã dẫn dắt dân Ngài tới cơ hội và các phước lành lớn lao. Điều đó cũng tương tự như vậy đối cho chúng ta ngày nay. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, tiếp nhận sự hướng dẫn từ Chúa khi Ngài chỉ dẫn Giáo Hội Ngài. Nếu chúng ta tuân theo sự hướng dẫn của họ, và kiên trì vượt qua các thử thách sẽ đến, thì chúng ta sẽ nhận được các cơ hội, các phước lành, và những điều kỳ diệu mà Chúa đã chuẩn bị cho mỗi chúng ta.


“… [thuộc vào] trong số những người tốt nhất mà Chúa đã từng gửi đến thế gian này... [các em] có khả năng thông minh và khôn ngoan hơn và có nhiều ảnh hưởng đối với thế gian hơn bất cứ thế hệ nào trước đây!”

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Chúa Đang Hướng Dẫn Giáo Hội Ngài

Trong những năm qua, chúng ta đã nhận được nhiều sự chỉ dẫn mang tính tiên tri cho Giáo Hội của Chúa. Lễ Tiệc Thánh đã được tái nhấn mạnh là trọng tâm việc thờ phượng trong ngày Sa Bát của chúng ta. Tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta được cung cấp với tính cách là một công cụ tập trung vào mái gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ để củng cố các cá nhân và gia đình. Công việc cứu rỗi và tôn cao được tái tổ chức. Chúng ta đã bắt đầu một cách thức mới và thiêng liêng hơn trong công việc phục sự những người khác. Việc sử dụng công nghệ để làm công việc của Chúa đã phổ biến khắp Giáo Hội.3

 

Gần đây, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã yêu cầu các vị lãnh đạo giúp tín hữu tìm thấy niềm vui trong công việc cứu rỗi và tôn cao bằng cách củng cố đức tin của thế hệ đang vươn lên, quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che, và chú tâm đến các lời tuyên bố của vị tiên tri tại thế. Ngoài các nguyên tắc và bổn phận cơ bản mà chúng ta chia sẻ với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội, ba nguyên tắc này có thể được xem là các ưu tiên trong Giáo Hội của Chúa ngày nay.

 

Thế Hệ Đang Vươn Lên

Chủ Tịch Nelson đã từng nói thế hệ trẻ là “… [thuộc vào] trong số những người tốt nhất mà Chúa đã từng gửi đến thế gian này... [các em] có khả năng thông minh và khôn ngoan hơn và có nhiều ảnh hưởng đối với thế gian hơn bất cứ thế hệ nào trước đây!”4

 

Thông qua các tôi tớ của Ngài, Chúa đã phán bảo các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo cùng nhau làm việc để “giúp cho trẻ em và giới trẻ gia tăng sự cải đạo, trở thành các môn đồ xứng đáng của Chúa Giê Su Ky Tô và những con người liêm chính.”5 Nhằm giúp điều này xảy ra, chúng tôi khuyến khích anh chị em tập trung vào bốn việc: 1) Giúp các em trẻ tuổi tiến triển trong sáng kiến Trẻ Em và Giới Trẻ, 2) Kêu gọi, định hướng, và giúp các chủ tịch đoàn lớp học và nhóm túc số hoạt động theo đúng chức năng, 3) Chuẩn bị các em thiếu nhi cho lễ báp têm và các em thiếu niên cho các giáo lễ chức tư tế và 4) làm mọi điều mà anh chị em có thể để giúp mỗi người trẻ tuổi lựa chọn phục vụ truyền giáo.

 

Phục vụ truyền giáo là một trong những việc quyền năng nhất mà các em trẻ tuổi có thể thực hiện để bảo đảm một tương lai trung tín và thành công. Trong công việc truyền giáo, các em được cải đạo sâu sắc hơn, củng cố đức tin, và phát triển các thói quen cùng kỹ năng mà sẽ giúp các em trở thành những sinh viên ưu tú hơn, những nhân viên hiệu quả hơn, và là cha mẹ xuất sắc đối với con cái mình. Thật không ngạc nhiên khi Chúa đã phán, “và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, điều quý giá nhất đối với ngươi sẽ là đi rao truyền sự hối cải cho dân này, để ngươi có thể đem loài người về cùng ta.”6

 

Chúa Đang Hướng Dẫn Giáo Hội Ngài

Quy Tụ Y Sơ Ra Ên

Trong Đại Hội Trung Ương Tháng Mười năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Khi chúng ta nói về sự quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che, dĩ nhiên là chúng ta đang đề cập đến công việc truyền giáo, đền thờ, và lịch sử gia đình. Chúng ta cũng đang đề cập đến việc xây đắp đức tin và chứng ngôn trong lòng của những người mà chúng ta đang cùng sống, làm việc, và phục vụ. Bất cứ khi nào chúng ta làm điều gì nhằm giúp đỡ bất cứ ai—ở bên này hoặc bên kia bức màn che—để lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, thì chúng ta cũng đang giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.”7

 

Trách nhiệm chính trong công việc quy tụ Y Sơ Ra Ên đã được trao cho các thành viên của nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ. Họ làm điều này dưới sự hướng dẫn của chủ tịch đoàn của họ cùng với sự giám sát của vị giám trợ, là thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa, và các chủ tịch đoàn giáo khu. Chính các thành viên của các nhóm túc số và Hội Phụ Nữ này được kêu gọi để thực hiện công việc này, chứ không phải chỉ các vị lãnh đạo của họ.

 

Những ai chung tay vào thì sẽ tìm thấy được niềm vui khi họ tham gia theo một “phương pháp mới hơn, thiêng liêng hơn để chăm sóc và phục sự người khác.”8 Việc chia sẻ phúc âm với những người khác, công việc đền thờ và lịch sử gia đình cũng mang đến niềm vui cho chính họ và các tổ tiên đã khuất của họ. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp những người trẻ tuổi chưa phục vụ truyền giáo, để thành tâm đưa ra quyết định phục vụ.

 

Làm phần vụ của chúng ta

Bởi vì Chúa hướng dẫn GIáo Hội Ngài, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn quan trọng từ các vị tiên tri được trao thẩm quyền trong thời đại của chúng ta. Khi chúng ta tuân theo chỉ dẫn của họ, giống như Y Sơ Ra Ên trong thời kỳ của Giô Suê, chúng ta có thể trông đợi các cơ hội, phước lành, và điều kỳ diệu sẽ làm phong phú cuộc sống chúng ta một cách sâu sắc. Tiên Tri Joseph Smith đã dạy rằng chúng ta nên “vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta; và rồi chúng ta có thể đứng yên, với một sự an tâm lớn lao nhất, để nhìn thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế, và thấy cánh tay Ngài được để lộ ra.”9

 

Tôi làm chứng về chúa Giê Su Ky Tô. Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài đã sống. Ngài đã chết cho chúng ta. Và Ngài đã trỗi dậy sống lại lần nữa. Ngài đứng đầu giáo hội của Ngài mà đã được Ngài phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Ngài hướng dẫn Giáo Hội Ngài qua các vị tiên tri ngày nay. Họ đang giảng dạy chúng ta theo tâm trí của Ngài, và ý muốn của Ngài. Khi chúng ta làm phần vụ của mình, Ngài sẽ làm phần vụ của Ngài. Quả thực, chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế và cánh tay của Ngài biểu lộ trong cuộc sống chúng ta và trong cuộc sống của những người chúng ta yêu thương.

 

 

 


1. “Kinh Thánh,” Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:8-9

2. “Kinh Thánh”, Giô Suê 3:16-17

3. “Thượng Đế Sẽ Làm Một Điều Phi Thường,” bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf, Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2020

4. “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên,” Buổi Họp Đặc Biệt Toàn Cầu dành cho Giới Trẻ, tháng Sáu năm 2018

5. “Trẻ Em và Giới Trẻ: Một Hướng Dẫn Giới Thiệu dành cho Các Bậc Cha Mẹ và Các Vị Lãnh Đạo,” Lời giới thiệu.

6. Giáo Lý và Giao Ước 15:6

7. “Hãy Để Thượng Đế Ngự Trị,” bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson, Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2020

8. “Phục Sự,” bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018

9. Giáo Lý và Giao Ước, 123:17