Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo

“Các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo không chỉ dành cho những ai đang được phục vụ, mà còn bao gồm cả những người đang phục vụ mà đặt hết tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh vào công việc.”

Anh Cả Subiantoro
Anh Cả Subiantoro Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Lần đầu tiên tôi kinh nghiệm các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo là khi tôi được giảng dạy bởi những người truyền giáo trẻ tuổi trong độ tuổi thành niên của mình và sau đó tôi quyết định chịu phép báp têm. Tôi luôn ngưỡng mộ lòng trung tín của những người truyền giáo này và tôi biết ơn rằng ngay cả ngày hôm nay, chúng tôi vẫn giữ tình bạn lâu bền.  Các phước lành truyền giáo của tôi được nhân lên gấp bội khi cha mẹ của tôi sau này được cải đạo theo Phúc Âm nhờ những nỗ lực của nhiều người truyền giáo khác và chủ tịch phái bộ truyền giáo của họ. Nhờ công việc truyền giáo, gia đình chúng tôi đã tăng trưởng và được nuôi dưỡng trong Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô, có được niềm hy vọng trọn vẹn rằng gia đình chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

 

Để đáp lại lệnh truyền của Chúa, “…hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người”1Giáo Hội đã chuẩn bị và kêu gọi một lực lượng lớn những người truyền giáo mà cống hiến 18-24 tháng của cuộc đời họ để mời gọi mọi người trên khắp thế giới học hỏi đầy đủ về Phúc Âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

 

Công việc truyền giáo, “…là một hành động tình nguyện phục vụ Thượng Đế và loài người.”2, được mô tả là “công việc vĩ đại nhất trong tất cả các công việc vĩ đại trên thế gian”3, “trong đó chúng ta tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao linh hồn của con cái loài người.”4 Các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo không chỉ dành cho những ai đang được phục vụ, mà còn bao gồm cả những người đang phục vụ mà đặt hết tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh vào công việc. Chúa không ban ra một lệnh truyền nào của Ngài mà không chuẩn bị sẵn một đường lối để chúng ta có thể thực hiện được những điều Ngài phán truyền.5  Ngài cũng hứa ban các phước lành cho những ai làm theo điều Ngài truyền phán.6

 

Phục vụ với tư cách là một người truyền giáo không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Giống như tất cả những mục tiêu đáng giá trong cuộc sống mà chúng ta đạt được, chẳng hạn như học một ngành nghề, lập gia đình, hay lấy bằng đại học, cả cuộc hành trình và để hoàn tất hành trình ấy đều mang lại cho chúng ta niềm vui và cảm giác hoàn thành tuyệt vời. Mặc dù điều này cũng tương tự như công việc phục vụ truyền giáo, nhưng mục tiêu của chúng ta là phục vụ với tư cách là những người truyền giáo cũng mang lại cho chúng ta những phần thưởng thuộc linh lớn lao.

 

Dưới đây là một vài phước lành của công việc phục vụ truyền giáo được chia sẻ bởi những người truyền giáo trở về: 


“…là một hành động tình nguyện phục vụ Thượng Đế và loài người.”

Russell M Nelson

Được Ban Phước để Biết Chúa Giê Su Ky Tô


“Vì làm sao một người có thể nhận biết được chủ mà mình chưa bao giờ phục vụ…?”7. “…sẽ không một ai có thể hiểu trọn vẹn công việc Cứu Rỗi cho đến khi người ấy tham gia vào công việc cứu rỗi các linh hồn, vì đó là vai trò của Đấng Cứu Rỗi.” 8  Khi chúng ta được kêu gọi để trở thành một người đại diện cho Đấng ky Tô, noi bước theo Ngài và noi theo lòng bác ái của Ngài, chúng ta được ban phước để cảm nhận tình yêu thương mà Đấng Ky Tô dành cho nhân loại. Chúng ta tự nhận thấy cách mà Đấng Ky Tô dang rộng vòng tay của Ngài để giúp đỡ và an ủi những người đang phải gánh chịu những khó khăn và thử thách nghiêm trọng khác nhau. Chúng ta, và những người mà chúng ta giảng dạy, đều thay đổi khi chúng ta đến gần Ngài hơn về phần thuộc linh và tình yêu thương cùng cảm nhận được sự bình an mà Đấng Ky Tô đã hứa với các môn đồ của Ngài.

 

Được Ban Phước để Hiểu Thánh Thư


“Đúng vậy, truyền giáo là trường học về phúc âm, thậm chí là trường học dành cho các vị tiên tri.”9 Trong thánh thư, chúng ta đọc về công việc truyền giáo đã diễn ra từ lúc thế gian mới được tạo dựng, được các Vị Tiên Tri của Chúa ghi chép lại. Chúng ta cũng tìm thấy sự hướng dẫn và những lời hứa dành cho những người được kêu gọi làm công việc của Ngài và dành cho tất cả những ai trung tín. Nghiên cứu thánh thư với mục đích phục vụ công việc truyền giáo giúp chúng ta có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về lời của Chúa và cách áp dụng những lời giảng dạy đó trong cuộc sống của chúng ta và trong khi chúng ta phục vụ và giảng dạy cho những người khác.

 

Được Ban Phước với Niềm Vui về Việc Nhận Thấy Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô Thay Đổi Cuộc Sống


Việc rao giảng phúc âm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến với tâm trí của những người lắng nghe nó, để dẫn dắt họ làm điều chính đáng hơn bất cứ điều gì khác.10 Có được niềm vui thuần khiết khi thấy mọi người thực hiện những thay đổi tích cực khi họ học hỏi Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô từ Sách Mặc Môn và áp dụng quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô trong cuộc sống của họ. Khi chúng ta cùng nhau tiến triển trong Phúc Âm, chúng ta cũng xây đắp tình bạn lâu bền với những người bạn đồng hành và những người tầm đạo.

 

Được Ban Phước với Sự Đồng Hành Liên Tục của Đức Thánh Linh


Đấng Ky Tô đã hứa với các môn đồ của Ngài rằng Ân Tứ của Đức Thánh Linh để hướng dẫn, hỗ trợ, và củng cố họ trong công việc. Khi chúng ta cố gắng để xứng đáng với sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh sẽ không chỉ hướng dẫn công việc của chúng ta, mà còn giúp chúng ta nhìn thấy sự yếu kém của chính mình. Và nếu chúng ta sẵn lòng khiêm nhường, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta khắc phục những yếu kém của mình, và biến chúng thành sức mạnh.

Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo

Được Ban Phước với Chứng Ngôn Cá Nhân về Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô


Hơn hết trên tất cả các phước lành, điều mang lại sự bình an và an ủi không gì sánh được cho tâm hồn chúng ta, là chứng ngôn cá nhân của chúng ta về Phúc Âm của Đấng Ky Tô: bao gồm Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, Sự Hối Cải, Phép Báp Têm, Ân Tứ Đức Thánh Linh, và Kiên Trì Đến Cùng. Khi chúng ta phục vụ Đấng Cứu Rỗi, cá nhân chúng ta làm chứng cách mà quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô thanh tẩy chúng ta khỏi các tội lỗi của mình và ban phước cho chúng ta với sức mạnh để làm những điều mà chúng ta có thể không bao giờ tự làm được. Anh Cả Bednar dạy rằng Đấng Ky Tô đã mang gánh nặng thuộc thể, thuộc linh, cảm xúc, và tinh thần cho chúng ta. Qua Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, chúng ta có thể được thanh tẩy lẫn được đến gần với sự giúp đỡ của Ngài và quyền năng mà giúp gia tăng khả năng của chúng ta để làm điều tốt và chịu đựng những thử thách trong cuộc sống.11 Mỗi khi chúng ta sống theo, giảng dạy, và làm chứng về Phúc Âm, thì Thánh Linh đều làm chứng về lẽ thật và gây ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn chúng ta.

 

“Chủ Tịch Kimball đã ngụ ý nói công việc phục vụ truyền giáo là một công việc mang tính mạo hiểm cao. Ông đã nói như thế bởi vì công việc đang náo nhiệt và thú vị.”12  Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để nhận được các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo. Tôi mời các anh chị em tham gia vào công việc mạo hiểm bằng cách chấp nhận sự kêu gọi để phục vụ. Khi anh chị em tiến bước trong đức tin, Chúa sẽ hướng dẫn và ban phước cho anh chị em để trở thành người đại diện xứng đáng, có quyền năng của Đấng Ky Tô.


Anh Cả David F. Evans đã nói: “Tôi làm chứng và chia sẻ chứng ngôn của tôi rằng Chúa mong muốn các con trai và nhiều con gái của Ngài phục vụ truyền giáo. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi trong công việc phục vụ truyền giáo.” 13

 

Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Amen.

 

Tài liệu tham khảo

1.    Kinh Thánh, Mác 16:15
2.    Russell M Nelson, “Hãy Hỏi Những Người Truyền Giáo! Họ Có Thể Giúp Đỡ Các Anh Chị Em và Các Bạn Đấy!” Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2012
3.    Heber J Grant, Bản Báo Cáo Đại Hội, tháng Mười năm 1921, trang 5
4.    Ezra Taft Benson, Bản Báo Cáo Đại Hội, tháng Tư năm 1953, trang 39
5.    Sách Mặc Môn, 1 Nê Phi 3:7
6.    Sách Mặc Môn, Mô Si A 2: 23-24
7.    Sách Mặc Môn, Mô Si A 5: 13
8.    Carlos E Asay, “The Blessings of Sharing the Gospel,” (Các Phước Lành của Việc Chia Sẻ Phúc Âm), ngày 20 tháng Chín năm 1984 (Ensign tháng Mười năm 1985)
9.    Carlos E Asay, “The Blessings of Sharing the Gospel,” (Các Phước Lành của Việc Chia Sẻ Phúc Âm), ngày 20 tháng Chín năm 1984 (Ensign tháng Mười năm 1985)
10.    Sách Mặc Môn, An Ma 31: 5
11.    David A Bednar, “The Enabling Power of the Atonement” (Quyền Năng Trợ Giúp của Sự Chuộc Tội), Ensign, tháng Ba năm 2013
12.    Carlos E Asay, “The Blessings of Sharing the Gospel,” (Các Phước Lành của Việc Chia Sẻ Phúc Âm), ngày 20 tháng Chín năm 1984 (Ensign tháng Mười năm 1985)
13.    David F Evans, “The Blessings of Missionary Service” (Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo), Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á, tháng Hai năm 2019