Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị

 “Khi chúng ta tham gia cùng với vị tiên tri trong việc suy ngẫm về ý nghĩa mới này và tìm cách áp dụng định nghĩa này trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ khám phá ra những mức độ hạnh phúc và bình an mới trong Đấng Ky Tô. Hãy cùng tôi xem xét ba cách “để cho Thượng Đế ngự trị” trong cuộc sống của chúng ta.”

Anh Cả Robert K. William
Anh Cả Robert K. William Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Một sứ điệp mạnh mẽ từ Chủ Tịch Nelson trong phần kết thúc của Đại Hội Trung Ương gần đây đã đặt ra một mẫu mực quan trọng cho tất cả Các Thánh Hữu Ngày Sau để giúp đối mặt tương lai với đức tin và mong chờ được sống cuộc sống bình thường mới. Khi gần kết thúc năm, chúng ta có thể nhìn lại và thấy bàn tay của Chúa hướng dẫn chúng ta trong suốt đại dịch này. Bàn tay của Ngài cũng đang soi đường cho chúng ta để sống có đức tin và lạc quan đón nhận tương lai.

Trong Đại Hội Trung Ương, Chủ Tịch Nelson nói rằng ông đã được dẫn dắt đến một cái nhìn sâu sắc mới về từ “Y Sơ Ra Ên”. Ông nói: “Với sự giúp đỡ của hai học giả người Hê Bơ Rơ, tôi đã biết được rằng một trong những nghĩa bằng tiếng Hê Bơ Rơ của từ Y Sơ Ra Ên là “hãy để cho Thượng Đế ngự trị.” Như vậy, chính cái tên Y Sơ Ra Ên dùng để chỉ một người mà sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình. Khái niệm đó làm cho tâm hồn tôi phấn khởi!”1.

Khi chúng ta tham gia cùng với vị tiên tri trong việc suy ngẫm về ý nghĩa mới này và tìm cách áp dụng định nghĩa này trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ khám phá ra những mức độ hạnh phúc và bình an mới trong Đấng Ky Tô. Hãy cùng tôi xem xét ba cách “để cho Thượng Đế ngự trị” trong cuộc sống của chúng ta.

  1. Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị bằng cách Trở Nên Đoàn Kết

Khi Đấng Cứu Rỗi hiện ra với dân Nê Phi và dạy họ giáo lý của Ngài và chỉ cho họ cách đúng đắn để thực hiện các giáo lễ, Ngài đã phán: “…sẽ không còn có sự tranh luận nào xảy ra giữa các ngươi nữa.”2 Ngài đã làm điều này bởi vì sự mất đoàn kết và tranh chấp là điều phổ biến giữa họ. Chỉ khi dân chúng đoàn kết và không có tranh chấp, họ mới có thể hiệp một với Đấng Ky Tô và nhận được sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh. Sau đó là 200 năm bình yên. Lời mời của tôi cho tất cả mọi người là hãy đoàn kết. Chúa đã khuyên chúng ta phải là “Một”. Ngài cũng phán: “…và nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải là của ta.”3

Tôi hứa rằng nếu chúng ta đoàn kết và hiệp một trong Đấng Ky Tô, chúng ta sẽ trải qua niềm vui giống như người dân Nê Phi đã trải qua.


“Trong văn hóa của Đấng Ky Tô, có một quan điểm—sự tập trung hướng về thời vĩnh cửu. Nền văn hóa này nhìn nhận mọi việc với giá trị dài lâu! Nó đến từ phúc âm vĩnh cửu của Chúa Giê Su Ky Tô, và giải thích lý do, mục đích và nơi chốn dành cho sự tồn tại của chúng ta. (Nó bao gồm tất cả, chứ không phân biệt đối xử.) Bởi vì văn hóa này là kết quả của việc áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, nó giúp mang lại sự chữa lành mà thế giới của chúng ta đang rất cần đến.”

Anh Cả William K. Jackson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
  1. Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị bằng cách Tiếp Nhận Văn Hóa của Đấng Ky Tô

Anh Cả William K. Jackson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã nói: “Trong văn hóa của Đấng Ky Tô, có một quan điểm—sự tập trung hướng về thời vĩnh cửu. Nền văn hóa này nhìn nhận mọi việc với giá trị dài lâu! Nó đến từ phúc âm vĩnh cửu của Chúa Giê Su Ky Tô, và giải thích lý do, mục đích và nơi chốn dành cho sự tồn tại của chúng ta. (Nó bao gồm tất cả, chứ không phân biệt đối xử.) Bởi vì văn hóa này là kết quả của việc áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, nó giúp mang lại sự chữa lành mà thế giới của chúng ta đang rất cần đến.”4

Khi bước vào nước báp têm, chúng ta được rửa sạch tội lỗi và tái sinh trong Đấng Ky Tô. Chúng ta đã hối cải và từ bỏ những thói quen và thực hành trái ngược với những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Tuy nhiên, chúng ta có thể mang theo những thói quen nhỏ hoặc chấp nhận những lời dạy ít trái ngược hơn từ nền văn hóa khai sinh mà không phù hợp với nền văn hóa tái sinh của chúng ta trong Đấng Ky Tô.

Tôi mời gọi tất cả mọi người xem xét cuộc sống của chúng ta và tìm kiếm những thứ chúng ta có thể mang theo từ nền văn hóa khai sinh mà không phải của Thượng Đế và không nâng cao giá trị vĩnh cửu và sự tiến triển của chúng ta. Bằng cách xác định và loại bỏ những tác động văn hóa này, chúng ta có thể để Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình.

  1. Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị bằng cách Trông Đợi Chúa

Trong thế giới biến động nhanh chóng này, chúng ta muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Với quan điểm này, chúng ta không học được tính kiên nhẫn và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Khi chúng ta đau đớn, phiền muộn và đau khổ, chúng ta mong muốn được chấm dứt sớm hoặc thậm chí ngay lập tức. Chúng ta học được từ cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi rằng ngay cả trong nỗi đau đớn và đau khổ sâu sắc nhất của Ngài, Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng và nói với Cha Ngài rằng: “…ý Cha được nên.”5 Việc học hỏi sự kiên nhẫn thông qua những thử thách là để Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta.

Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị

Kết Luận

Mùa này trong năm rất đặc biệt. Chúng ta tưởng nhớ đến Vị Nam Tử của Thượng Đế và sự giáng sinh của Ngài. Chúng ta nhớ đến món quà mà Cha Thiên Thượng nhân từ đã ban tặng cho tất cả nhân loại.

Đấng Ky Tô là nguồn vui của chúng ta trong mùa này. Nhiều người trong chúng ta đã phải đối mặt với những mất mát và đau lòng khi mất đi một người thân yêu hoặc bị đau khổ theo một cách nào đó. Sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi của Thế Gian mang lại hòa bình và hy vọng cho tất cả các con trai và con gái của Thượng Đế. Sự giáng sinh của Ngài mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của chúng ta. Ngài đã chịu đựng mọi thử thách, phiền muộn, đau đớn, và đau khổ mà TẤT CẢ nhân loại đã, đang hoặc sẽ trải qua; theo cá nhân và tập thể. Ngài đã làm điều này để Ngài có thể “…biết được cách giúp đỡ [chúng ta], dân Ngài.”6

Tôi làm chứng về Đấng Ky Tô hằng sống. Tôi biết rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi cũng biết rằng khi chúng ta đoàn kết, tiếp nhận văn hóa của Đấng Ky Tô, và kiên nhẫn chịu đựng những buồn phiền của mình, chúng ta trở thành con trai và con gái của Ngài. Chúng ta để Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

 

Tài liệu tham khảo

  1. Hãy Để Thượng Đế Ngự Trị” Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson, Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2020.
  1. “Sách Mặc Môn,” 3 Nê Phi 11:22 & 28
  2. “Giáo Lý và Giao Ước,” 38:27.
  3. Văn Hóa của Đấng Ky Tô,” Bài của Anh Cả William K. Jackson, Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2020.
  4. “Kinh Thánh,” Ma Thi Ơ 26: 42.
  5. “Sách Mặc Môn,” An Ma 7:12.