Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Chuẩn Bị để Lắng Nghe Ngài Trong Đại Hội Trung Ương

“Chúng ta là các nhân chứng ngày nay về sự ứng nghiệm đầy quyền năng của sự chuẩn bị mang tính tiên tri của Thượng Đế về dân của Ngài qua những người Ngài kêu gọi làm Các Vị Tiên Tri, Tiên Kiến, và Mặc Khải.”

Anh Cả Peter Fletcher Meurs
Anh Cả Peter Fletcher Meurs Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Trong lời mở đầu tại Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã nói:

“Mặc dù những hạn chế ngày nay liên quan đến một loại vi rút độc hại, nhưng những thử thách của đời sống cá nhân đã vượt xa cơn đại dịch này. Những thử thách trong tương lai có thể do một tai nạn, thiên tai hay nỗi đau khổ bất ngờ của cá nhân gây ra. Làm thế nào chúng ta có thể chịu đựng được những thử thách như vậy? Chúa đã hứa với chúng ta rằng “nếu các ngươi chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi.” 1 Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể lưu trữ nguồn dự trữ thực phẩm, nước uống và tiền dành dụm của mình. Nhưng cũng quan trọng không kém là chúng ta cần đắp đầy kho chứa thuộc linh cá nhân của mình bằng đức tin, lẽ thật và chứng ngôn.” 2

 

Đại hội Trung Ương tháng Mười mang đến cho mỗi chúng ta một cơ hội khác để “Lắng Nghe Ngài” qua những lời giảng dạy và chứng ngôn của các tôi tớ được chọn của Ngài. Vị tiên tri 

A-Mốt đã dạy: “Cũng vậy, Chúa Giê–Hô–Va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri.” 3

 

Khi chúng ta suy nghĩ về những lời giảng dạy của các vị tiên tri và sứ đồ trong năm 2018 và 2019, chúng ta nhận thấy rằng họ không biết về loại thiên tai nào sẽ xảy đến. Nhưng họ đã được soi dẫn để giảng dạy chúng ta và chuẩn bị chúng ta một cách hoàn hảo cho những nỗi gian nan và thử thách khó khăn nhất mà đã đi cùng với đại dịch Covid-19. Chúng ta là các nhân chứng ngày nay về sự ứng nghiệm đầy quyền năng của sự chuẩn bị mang tính tiên tri của Thượng Đế về dân của Ngài qua những người Ngài đã kêu gọi để làm Các Vị Tiên Tri, Tiên Kiến, và Mặc Khải.


“Tôi cảm thấy lạc quan về tương lai. Nhưng tôi cũng ý thức được về những ngày phía trước. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp ngày càng nhiều sự tranh chấp. Nếu chúng ta muốn có hy vọng để sàng lọc được vô số tiếng nói và triết lý loài người mà đả kích lẽ thật, thì chúng ta phải học cách nhận được sự mặc khải.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta”, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018.

Hãy suy nghĩ về một số sứ điệp tiên tri mà chúng ta đã nhận được từ Chủ Tịch Russell M Nelson trong 2 năm vừa qua:

 

Sự Mặc Khải: “Tôi cảm thấy lạc quan về tương lai. Nhưng tôi cũng ý thức được về những ngày phía trước. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp ngày càng nhiều sự tranh chấp. Nếu chúng ta muốn có hy vọng để sàng lọc được vô số tiếng nói và triết lý loài người mà đả kích lẽ thật, thì chúng ta phải học cách nhận được sự mặc khải.” 4

 

Phục Sự: “Trong nhiều tháng, chúng tôi đã tìm kiếm một cách phục sự hữu hiệu hơn những nhu cầu thuộc linh và vật chất của các tín hữu chúng ta theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Những nỗ lực phục sự hiệu quả được khởi động bởi các ân tứ bẩm sinh của các chị em phụ nữ và bởi quyền năng không thể so sánh được của chức tư tế. Chúng ta đều cần sự bảo vệ như vậy từ những mưu chước xảo quyệt của kẻ nghịch thù.” 5

 

Sự Hối Cải“Như vậy, khi Chúa Giê Su yêu cầu các anh em và tôi phải “hối cải,” 6 thì Ngài đang mời gọi chúng ta phải thay đổi tâm trí, sự hiểu biết, tinh thần của chúng ta–thậm chí cả cách chúng ta thở nữa. Ngài đang yêu cầu chúng ta phải thay đổi cách chúng ta yêu thương, suy nghĩ, phục vụ, sử dụng thời gian của mình, đối xử với vợ mình, dạy dỗ con cái của mình và thậm chí còn chăm sóc thân thể của chúng ta nữa.” 7

 

Học Tập Phúc Âm Đặt Trọng Tâm Trong Mái Gia Đình: “Tôi hứa rằng khi anh chị em siêng năng cố gắng tổ chức lại nhà cửa của mình thành một trung tâm học tập phúc âm, thì cuối cùng ngày Sa Bát của anh chị em sẽ thực sự là một ngày vui thích. Con cái của anh chị em sẽ phấn khởi được học tập và sống theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi, và ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của anh chị em và trong mái gia đình của anh chị em sẽ giảm bớt. Những thay đổi trong gia đình của anh chị em sẽ rất đáng kể và bền bỉ.” 8

 

Quy Tụ Y Sơ Ra Ên: “Sứ điệp của chúng ta gửi cho thế giới rất giản dị và chân thành: chúng ta mời tất cả các con cái của Thượng Đế ở cả hai bên tấm màn đến cùng Đấng Cứu Rỗi của họ, tiếp nhận các phước lành của đền thờ thánh, có được niềm vui lâu dài và hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu.” 9

 

Quyền Năng Chức Tư Tế: “Mọi người nữ và mọi người nam mà lập giao ước với Thượng Đế và tuân giữ các giao ước đó và là những người tham dự một cách xứng đáng vào các giáo lễ của chức tư tế đều có quyền tiếp cận trực tiếp với quyền năng của Thượng Đế. Những người đã được làm lễ thiên ân trong ngôi nhà của Chúa đều nhận được một ân tứ về quyền năng chức tư tế của Thượng Đế nhờ vào giao ước của họ, cùng với một ân tứ về kiến thức để biết cách có được quyền năng đó.” 10

Chuẩn Bị để Lắng Nghe Ngài Trong Đại Hội Trung Ương

Chúng ta cho thấy chứng ngôn của mình về tầm quan trọng của các vị tiên tri và sứ đồ ngày nay của Đấng Cứu Rỗi qua việc lắng nghe những lời giảng dạy và hưởng ứng những lời mời gọi của họ. Khi chúng ta lắng nghe và đọc lại các sứ điệp của họ, chúng ta nhận được những thúc giục qua Đức Thánh Linh. Những sự thúc giục này cho phép các sứ điệp cụ thể của Đấng Cứu Rỗi, mà dành riêng cho mỗi chúng ta dựa theo các nhu cầu cá nhân hiện tại của chúng ta, đi vào tấm lòng và phán cùng tâm hồn chúng ta. Đây là một trong những cách thức quan trọng mà chúng ta tuân giữ giao ước báp têm của mình để “Luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài,” nghe theo lời khẩn nài của Ngài để “Hãy Đến Cùng Ta,” và vâng theo sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng để “Lắng Nghe Ngài!”

 

Ngay ở giữa những chương về chiến tranh giữa dân Nê Phi và La Man trong sách Mặc Môn, dân Nê Phi được soi dẫn và dẫn dắt bởi Mô Rô Ni để nhớ về sự hiện đến của Chúa Giê Su Ky Tô và để tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Dân Nê Phi “Lắng Nghe Ngài!” qua tôi tớ của Ngài và sau đó trải qua một thời gian thịnh vượng và bình an. Mặc Môn đã viết một lời dẫn giải về giai đoạn này : “…những ai trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa đều luôn luôn được giải thoát…” và “…chưa lúc nào có thời gian vui sướng trong dân Nê Phi bằng dưới thời Mô Rô Ni.”11

 

Chúng tôi cầu nguyện rằng trong suốt thời gian đau ốm, mất mát đau thương, hỗn loạn, và thay đổi này thì tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy cùng sự bình an, sự đảm bảo và niềm vui giống như dân Nê Phi đã cảm nhận trong thời gian khó khăn và hỗn loạn của họ. Cầu xin cho mỗi cá nhân chúng ta và các gia đình chuẩn bị về phần thuộc linh để “Lắng Nghe Ngài.” Và rồi cầu xin cho chúng ta có thể hiến dâng thời gian của mình trong một nơi tôn nghiêm để chúng ta có thể tập trung và lắng nghe các vị tiên tri và sứ đồ của Chúa trong Đại Hội Trung Ương. Sau cùng, cầu xin cho chúng ta có thể học hỏi và suy ngẫm về những lời của họ một cách kỹ lưỡng và với đức tin.

 

Tại Đại Hội Trung Ương tháng Mười, những người được chỉ định sẽ nói chuyện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Các sứ điệp của họ sẽ giúp hướng tấm lòng chúng ta đến Chúa Giê Su Ky Tô và giúp chúng ta “Hãy Đến Cùng Ta” và “Lắng Nghe Ngài.”

 

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” 12

 

“Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn.” 13

Tham Khảo

 

 1. Giáo Lý và Giao Ước 38:30
 2. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Sứ Điệp Khai Mạc – Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô”, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2020.
 3. “Kinh Thánh”, Kinh Cựu Ước, A Mốt 3:7
 4. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta”, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018.
 5. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Phục Sự – Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô”, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018.
 6. “Kinh Thánh”, Kinh Tân Ước, Lu Ca chương 13 câu 3 và 5.
 7. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Chúng Ta Có Thể Làm Tốt Hơn và Trở Thành Người Tốt Hơn – Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô”, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2019.
 8. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Trở Thành Các Thánh Hữu Ngày Sau Gương Mẫu”, Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2018.
 9. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Nào Cùng Nhau Bước Mạnh – Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô”, Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018.
 10. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Những Kho Báu Thuộc Linh”, Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2019.
 11. “Sách Mặc Môn”, An Ma :50, các phần được chọn từ các câu 22 và 23.
 12. “Kinh Thánh”, Kinh Tân Ước, Ma Thi Ơ 11:28
 13. “Kinh Thánh”, Kinh Tân Ước, Lu Ca 6:47- 48