Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Các Giáo Lễ và Giao Ước

Bởi vì tình yêu thương mà Thượng Đế đã ban cho loài người các giáo lễ và giao ước.

Anh Cả Ming Shun Kuan
Anh Cả Ming Shun Kuan Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Theo kế hoạch cứu rỗi, chúng ta phải nhận được tất cả các giáo lễ thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao, cũng như tuân giữ các giao ước đi cùng với các giáo lễ này mà chúng ta đã lập với Thượng Đế, để quay trở lại nơi hiện diện của Ngài. Các giáo lễ này bao gồm phép báp têm, lễ xác nhận, lễ sắc phong Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc (dành cho người nam), lễ thiên ân và lễ gắn bó trong đền thờ.

 

Chính là nhờ các giáo lễ chức tư tế mà chúng ta có thể cảm nhận và được ban phước với quyền năng 1 của sự tin kính trong cuộc sống của chúng ta. Tôi đã có một kinh nghiệm sâu sắc trong khi phục vụ truyền giáo. Một ngày nọ, người bạn đồng hành của tôi và tôi được yêu cầu để ban phước lành chức tư tế cho người mẹ (không phải là tín hữu) của một tín hữu. Tôi không hề biết về bà ấy và cũng không biết lý do chính xác tại sao bà ấy cần một phước lành. Tuy nhiên, sau khi được ban phước, bà đã khóc rất nhiều. Với tư cách là một công cụ trong tay của Thượng Đế, tôi biết rằng điều đó không phải bởi vì những gì tôi đã nói; mà đó là quyền năng của Đức Thánh Linh mà bà đã cảm nhận qua phước lành chức tư tế, sự hiểu biết của bà rằng Cha Thiên Thượng hiểu những thử thách mà bà phải đối mặt cùng với những cảm xúc sâu thẳm nhất của lòng bà, cũng như việc bà nhận biết được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho bà.


Khi chúng ta tuân giữ các giao ước đi cùng với các giáo lễ thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao, chúng ta sẽ được ban phước và sẽ nhận được quyền năng tin kính. Chủ Tịch Nelson đã dạy rằng: “Chúng ta cũng gia tăng quyền năng của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của mình khi chúng ta lập các giao ước thiêng liêng và tuân giữ các giao ước đó một cách chính xác. Các giao ước của chúng ta ràng buộc chúng ta với Ngài và ban cho chúng ta quyền năng tin kính.” 2


“Chúng ta cũng gia tăng quyền năng của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của mình khi chúng ta lập các giao ước thiêng liêng và tuân giữ các giao ước đó một cách chính xác. Các giao ước của chúng ta ràng buộc chúng ta với Ngài và ban cho chúng ta quyền năng tin kính.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Quyền năng của các giao ước giúp chúng ta đứng vững trên con đường phúc âm này. Chủ Tịch của Phái Bộ Truyền Giáo Đài Bắc hiện nay là Michael L. Peterson đã phục vụ truyền giáo tại Đài Loan khi ông còn trẻ. Ông đã quen biết rất nhiều người tuyệt vời ở đó.

 

Mặc dù khi đó ông đã có một mối quan hệ khá tốt với những người này, nhưng tình bằng hữu đã có thể phai nhạt theo thời gian hoặc thậm chí là sẽ không còn nữa nếu như các tín hữu đã không nhận các giao ước cùng với các giáo lễ đi cùng cho sự cứu rỗi và sự tôn cao.3 Ngược lại, tình thân hữu trong phúc âm vẫn tiếp tục trong suốt thời vĩnh cửu. Trước khi ông sắp được giải nhiệm trở về nhà, Anh Cả Peterson đã biết gia đình Wang từ Taitung qua việc tìm kiếm người tầm đạo. Họ đã được làm phép báp têm sau khi Anh Cả Peterson trở về nhà. Sau 36 năm, Chủ Tịch Peterson quay trở lại Đài Loan để phục vụ và đã gặp lại gia đình này, và ông thấy mình hồi tưởng lại những ngày xa xưa. Ông phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa ông và gia đình này không hề mai một qua thời gian, mà thay vào đó được củng cố qua niềm vui của việc nhìn thấy sự tiến triển của nhau trên con đường giao ước. Điều này cũng giống như niềm vui mà An Ma Con và những người con trai của Vua Mô Si A đã cảm nhận khi họ gặp lại nhau.4

 

Đối với những người truyền giáo cũng như các tín hữu, để phục sự một cách hiệu quả với những kết quả vĩnh cửu, chúng ta phải giúp những người khác tuân giữ các giao ước của họ và chuẩn bị để lập các giao ước trong tương lai khi họ tiến triển trên con đường. Khi chúng ta phục sự, hãy nghĩ về điều này trong tâm trí mình: Làm thế nào chúng ta có thể giúp các cá nhân hoặc gia đình mà chúng ta phục sự nhận được giáo lễ tiếp theo mà họ cần?5

 

Khi một cá nhân chuẩn bị để tiếp nhận một giáo lễ và giao ước đi cùng giáo lễ đó, thì điều này cho thấy quyết tâm để có được một sự thay đổi lớn lao trong lòng cũng như quyết tâm để thực sự hành động. Khi chúng ta quyết tâm để từ bỏ con người thiên nhiên, chúng ta trông cậy vào quyền năng của Thượng Đế để thay đổi và xây đắp thiên tính của chúng ta.6 Sự quyết tâm này chính là đến từ việc cảm nhận quyền năng của Đức Thánh Linh và sự tin chắc đi cùng với điều đó. Sự chuyển đổi kỳ diệu này là có thể khi chúng ta có được sự hỗ trợ tuyệt vời và khi chúng ta cảm nhận tình yêu thương của Cha Thiên Thượng. Những người truyền giáo giúp đỡ những người bạn trong Giáo Hội đến cùng Đấng Ky Tô, cha mẹ giúp đỡ con cái chuẩn bị cho tất cả các giáo lễ thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao, và tất cả những người đang phục sự những người khác đều cần phải học hỏi về lòng bác ái giống như Đấng Ky Tô và thực hành điều đó – vì đây chính là cách thức mà các con cái của Thượng Đế có thể cho thấy sự quyết tâm khi họ chuẩn bị để nhận các giáo lễ và các giao ước đi cùng, cũng như biểu lộ sự vững vàng trong việc tuân giữ các giao ước cho đến cùng.

Các Giáo Lễ và Giao Ước

Khi một người nhận các giáo lễ và giao ước trong một bầu không khí đầy tình yêu thương và sự hỗ trợ, niềm vui và sự tuyệt vời của kinh nghiệm này cũng như tính hiệu quả của giao ước sẽ luôn đi cùng với người tiếp nhận và mang lại cho người ấy sự an ủi cùng sức mạnh khi họ cần đến chúng. Các thánh hữu tuyệt vời là những người mà đã nhận được tình yêu thương và sự hỗ trợ này sẽ lần lượt được soi dẫn để giúp các con cái khác của Thượng Đế chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ và giao ước, và yêu thương cùng hỗ trợ họ khi họ lạc lõng và yếu đuối. Vì Thượng Đế rất yêu thương thế gian nên trong những ngày sau cùng này, Ngài đã ban cho tất cả các giáo lễ và giao ước thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao qua sự phục hồi của Giáo Hội chân chính của Ngài bởi Tiên Tri Joseph Smith. Mỗi người con của Thượng Đế mà đã lập giao ước và trung tín kiên trì cho đến cùng sẽ nhận được sự cứu rỗi và sự tôn cao qua quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

 

Tôi biết rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là giáo hội chân chính của Thượng Đế, có được lẽ thật trọn vẹn cũng như thẩm quyền và các chìa khóa của chức tư tế, và hơn nữa là các giáo lễ và giao ước mà thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao. Tôi thực sự biết ơn về sự tốt lành và lẽ thật của những điều này, và tôi để lại chứng ngôn của mình trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.    

 

GHI CHÚ:


1    Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:19-21
2    Nhận Được Quyền Năng của Chúa Giê Su Ky Tô trong Cuộc Sống của Chúng Ta, tháng Tư năm 2017, Đại Hội Trung Ương
3    Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 130:2
4    Xin xem An Ma 17:2
5    Mục Đích Mà Sẽ Thay Đổi Cách Chúng Ta Phục Sự, tháng Một năm 2019, Liahona
6    Xin xem Mô Si A 3:19