Sứ Điệp của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Thắp Sáng Thế Gian: Phục Sự Từng Người Một

Sự phục sự của chúng ta là để giúp những người khác có cơ hội cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh, do đó cho phép họ tự hành động và đi theo con đường giao ước.

Bài của Anh Cả Ming Shun Kuan
Bài của Anh Cả Ming Shun Kuan Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Chủ Tịch Nelson trước đây đã chia sẻ trong Đại Hội Trung Ương một kinh nghiệm mà ông từng có với một tộc trưởng ở châu Phi. Khi vị tộc trưởng cảm thấy quyền năng của những lời của Đấng Cứu Rỗi trong sách 3 Nê Phi, ông ấy đã nói: “Nếu tôi được cải đạo và gia nhập Giáo Hội, tôi sẽ mang theo tất cả bộ lạc của tôi gia nhập cùng.” Chủ Tịch Nelson đáp lại: “Thưa ngài, không phải như vậy. Sự cải đạo là hành động của riêng cá nhân. Đấng Cứu Rỗi phục sự dân Nê Phi từng người một. Mỗi cá nhân nhận được một lời chứng và chứng ngôn về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.”1


Bản chất độc đáo của mỗi cá nhân, kết hợp với việc được nuôi dạy và có những kinh nghiệm sống khác nhau, làm cho con cái của Thượng Đế khác biệt với nhau. Do đó, mỗi sự cải đạo và hỗ trợ nhu cầu cho từng cá nhân cũng hoàn toàn khác nhau. Chúa đã phán: “Các ngươi cũng chớ nên nghĩ ngợi trước về những gì các ngươi sẽ nói; nhưng hãy luôn luôn tích trữ trong tâm trí mình những lời nói về cuộc sống, rồi chính trong giờ phút ấy các ngươi sẽ được ban cho phần đó là phần sẽ thích hợp cho từng người.”2 Đức Thánh Linh là phần quan trọng nhất trong tiến trình phục sự để giúp chúng ta đáp ứng những nhu cầu thầm kín nhất của người khác.


Sự cải đạo là hành động của riêng cá nhân. Đấng Cứu Rỗi phục sự dân Nê Phi từng người một. Mỗi cá nhân nhận được một lời chứng và chứng ngôn về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Đức Thánh Linh cũng giúp chúng ta xác định những người chúng ta cần phục sự hiện tại. Khi chúng ta hỏi trong lời cầu nguyện: “Con nên phục sự cho ai?”, Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ cho chúng ta biết tên của người đó qua Đức Thánh Linh. Khi chúng ta có được cái tên này rồi, chúng ta có thể thảo luận với gia đình về cách sử dụng những nguồn lực của gia đình và giáo hội, cũng như các sinh hoạt, để bắt đầu tiến trình phục sự. Hãy nhớ rằng, ngoài việc đáp ứng những nhu cầu hiện tại thì còn có một mục đích cao cả hơn. Đó là giúp đỡ những người khác có cơ hội đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình, đến gần với Thượng Đế và sống hạnh phúc hơn.


Sự phục sự của chúng ta là để giúp những người khác có cơ hội cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh, do đó cho phép họ tự hành động và đi theo con đường giao ước.


Cách thức để chia sẻ chứng ngôn của chúng ta một cách tự nhiên hơn được nêu ra trong nguyên tắc phục sự sau đây: “Một chứng ngôn không cần phải bắt đầu với cụm từ: ‘Tôi muốn chia sẻ chứng ngôn của tôi,’ và cũng không cần phải kết thúc với câu ‘Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.’ Chứng ngôn là một cách thể hiện điều chúng ta tin và biết là chân chính. Vì thế việc đứng ngoài đường hỏi thăm một người hàng xóm của anh chị em về một vấn đề mà người ấy đang gặp phải và nói là: ‘Tôi biết rằng Thượng Đế đáp ứng những lời cầu nguyện,’ có thể mạnh mẽ như bất cứ chứng ngôn nào đã được chia sẻ tại bục giảng ở nhà thờ. Quyền năng đó không đến từ những từ ngữ văn hoa; nó đến từ việc Đức Thánh Linh xác nhận lẽ thật.”3 Một cách khác để chia sẻ chứng ngôn của chúng ta một cách tự nhiên hơn là sử dụng các ứng dụng khác nhau trên mạng để chia sẻ các sứ điệp 'Thắp Sáng Thế Gian' với bạn bè, kết lại bằng một chứng ngôn giản dị và chân thành.

Thắp Sáng Thế Gian: Phục Sự Từng Người Một

Có rất nhiều cơ hội và dịp để chúng ta mời gọi mọi người đến xem. Vào tháng Mười Hai, chúng ta có thể mời bạn bè đến các sinh hoạt Giáng Sinh của chi nhánh, tiểu giáo khu và giáo khu, xem chương trình phát sóng đặc biệt Devotional về Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và tham dự lễ Tiệc Thánh. Trong những buổi lễ này, bạn bè của chúng ta có thể tự họ cảm nhận được niềm vui khi có Đức Thánh Linh trong tấm lòng và tình bạn của các anh chị em của chúng ta. Chúng ta có thể mời bạn bè tham gia vào các sinh hoạt phục vụ “Thắp Sáng Thế Gian”; chia sẻ lịch phục vụ “Thắp Sáng Thế Gian” tháng Mười Hai, trong đó gợi ý một bảng liệt kê các sinh hoạt phục vụ đều đặn; hoặc các dự án phục vụ khác của tiểu giáo khu và giáo khu. Chính nhờ sự phục vụ mà những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta thực sự được rõ ràng và nhờ đó chúng ta có thể tự mình biết được phúc âm chân chính, thuần khiết và giản dị của Chúa Giê Su Ky Tô.4


Một người truyền giáo sẵn lòng phục vụ được chỉ định phục vụ ở một đất nước có ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác với đất nước của mình. Trong lời cầu nguyện, người ấy được soi dẫn để đi ra ngoài và phục vụ những người mình sẽ giảng dạy. Bằng cách phục vụ những người khác, ngay cả khi không nói một lời nào cả, người ấy có thể truyền đạt chứng ngôn của mình về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và sự phục hồi phúc âm. Trong ánh mắt của những người mà người ấy phục vụ toát ra sự hiểu biết và lòng biết ơn của họ đối với chứng ngôn mà người ấy truyền đạt.


Việc phục sự từng người một là cách của Đấng Cứu Rỗi. Trong mùa Giáng Sinh này, khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi, món quà tốt nhất chúng ta có thể dâng lên Ngài là noi theo tấm gương của Ngài, học theo đường lối của Ngài và phục sự cho những thành viên trong gia đình, bạn bè và anh chị em xung quanh chúng ta. Khi làm điều này, chúng ta sẽ cảm nhận và trải nghiệm sự nhu mì và hạ mình trong tấm lòng của Đấng Cứu Rỗi và sẽ thấy rằng linh hồn của chúng ta được yên nghỉ...5


Ghi chú:
1.    Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?”, Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 2017.
2.    Giáo Lý và Giao Ước 84:85
3.    “Các Nguyên Tắc Phục Sự: Làm Thế Nào để Chia Sẻ Chứng Ngôn Một Cách Tự Nhiên Hơn” Liahona, tháng Ba năm 2019.
4.    Xin xem Chủ Tịch M. Russell Ballard, “Phúc Âm Chân Chính, Thuần Khiết và Giản Dị của Chúa Giê Su Ky Tô” Đại Hội Trung Ương, tháng Tư năm 2019.
5.    Xin xem Ma Thi Ơ 11:29