Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Sự Phục Sự

Anh Cả Peter F. Meurs, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á
Anh Cả Peter F. Meurs Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Năm nay, các thành viên của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng, cùng với Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, đã gặp riêng với mỗi chủ tịch đoàn giáo khu và chủ tịch giáo hạt để hiểu những mục tiêu và kế hoạch của họ cho năm 2019. Thật là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi để hiểu tầm nhìn của mỗi chủ tịch đoàn và cảm nhận được tình yêu thương của những vị lãnh đạo này cho những tín hữu của phái bộ truyền giáo và giáo khu của họ.

Một trong những chủ đề quan trọng trong suốt những buổi họp này là sự phục sự. Trong khi chúng tôi biết được những tấm gương tuyệt vời về sự phục sự cá nhân xuyên suốt Giáo Vùng, chúng tôi cũng nhận ra rằng vẫn còn nhiều sự hiểu lầm và không chắc chắn về cách thực hiện sự phục sự đúng đắn một cách thành công.

Từ trang mạng ministering.lds.org, chúng ta biết được rằng: “Sự phục sự là hiểu biết và giúp đỡ những nhu cầu của những người khác. Đó là công việc của Chúa. Khi chúng ta phục sự, chúng ta đang đại diện Chúa Giê Su Ky Tô và hành động với tư cách là những đặc vụ của Ngài đến trông nom, nâng đỡ, và củng cố những người xung quanh chúng ta.”


Sự phục sự là hiểu biết và giúp đỡ những nhu cầu của những người khác. Đó là công việc của Chúa. Khi chúng ta phục sự, chúng ta đang đại diện Chúa Giê Su Ky Tô và hành động với tư cách là những đặc vụ của Ngài đến trông nom, nâng đỡ, và củng cố những người xung quanh chúng ta.

ministering.lds.org

Để giúp đỡ cho sự hiểu biết, trong một số cuộc họp của giới lãnh đạo tôi đã tham dự với các chủ tịch giáo khu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện như sau: Chúng tôi đã yêu cầu chủ tịch đoàn, thư ký và thư ký chấp hành giáo khu suy nghĩ về những gia đình và cá nhân tín hữu kém tích cực trong tiểu giáo khu nhà của họ mà cá nhân họ quen biết. Chúng tôi yêu cầu họ suy nghĩ về những người họ đã làm việc cùng trong sự kêu gọi trước đây. Chúng tôi nói rằng đó có thể là một người hàng xóm hoặc một người bạn của gia đình, đó có thể là một người nào đó mà đã từng là một trong những lãnh đạo trong nhà thờ của họ hoặc đó có thể là một người mới cải đạo đang lạc lối.

Sau đó chúng tôi yêu cầu họ suy ngẫm nếu họ chỉ có thể có một chỉ định phục sư thôi thì gia đình hay cá nhân nào họ có thể giúp đỡ và ban phước nhiều nhất? Ai sẽ là người có khả năng đáp ứng tích cực nhất? Và ai mà họ nghĩ rằng có thể trở lại và một lần nữa vui hưởng những phước lành của việc dự phần vào Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô, nếu chúng ta thực sự phục sự họ?

Sau đó chúng tôi yêu cầu từng người chia sẻ về những cá nhân mà họ cảm thấy được ấn tượng để phục sự. Trong mọi trường hợp, mỗi vị lãnh đạo đều cảm thấy một ấn tượng về một người nào đó. Trong nhiều trường hợp, họ nói rằng họ đã quan tâm về những gia đình và cá nhân này cho một khoảng thời gian và rằng họ muốn phục sự những người này. Trong một vài trường hợp, họ nói rằng họ đã chỉ định những người khác để phục sự, nhưng bây giờ khi họ suy nghĩ về gia đình và hoặc cá nhân này, họ cảm thấy tầm quan trọng của việc cá nhân mình phục sự họ.

Sự Phục Sự

Khi chúng tôi hỏi các vị lãnh đạo rằng họ cảm thấy thế nào về những cá nhân và gia đình này, trong mỗi trường hợp họ nói rằng họ yêu thương những người này và bày tỏ họ muốn giúp đỡ những người này nhiều như thế nào. Tất cả họ đều cảm thấy rằng phục sự những gia đình này sẽ là một phước lành lớn cho bản thân họ, cho người bạn đồng hành phục sự của họ và cho gia đình được phục sự.

Sau đó chúng tôi hỏi họ: “Điều này có thể được áp dụng như thế nào trong giáo khu hay giáo hạt của anh em? Anh em có thể có cuộc hội thoại tương tự với các tín hữu của hội đồng giáo khu không? Anh em có thể đặt ra câu hỏi tương tự với chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn hội phụ nữ không? Chủ tịch nhóm túc số các anh cả hay một chủ tịch hội phụ nữ có thể có cuộc đối thoại này với các tín hữu của họ không?”

Hãy nghĩ về điều gì có thể xảy ra trong các tiểu giáo khu và các chi nhánh của chúng ta nếu các chỉ định phục sự ban đầu cùa chúng ta được thực hiện dựa trên ước muốn của các vị lãnh đạo và các tín hữu để ban phước cho những người khác. Các lãnh đạo nhóm túc số các anh cả và lãnh đạo hội phụ nữ có thể đưa ra chỉ định sau khi hội ý với các anh chị em tín hữu của họ và sau đó hội ý với các vị giám trợ. Các cặp đồng hành được chỉ định có thể sẽ được ban phước qua kinh nghiệm này.


Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời…và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha ta sẽ lớn lao biết bao!

Giáo Lý và Giao Ước 18:15

Khi Chủ Tịch Nelson giảng dạy tín hữu Giáo Hội về phục sự bằng một cách thức cao hơn và thiêng liêng hơn, ông đã trích dẫn những câu thánh thư đầy quyền năng này: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” và “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”1Trong tinh thần đó, Chúa Giê Su cũng đã giảng dạy: “Các ngươi là những người được ta lựa chọn để thuyết giảng cho dân này.”2

Đâylà chứng ngôn vững chắc của tôi rằng khi chúng ta làm theo lời mời gọi của một Vị Tiên Tri của Thượng Đế để phục sự bằng một cách thức cao hơn và thiêng liêng hơn; rằng khi chúng ta cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn và hành động theo những sự thúc giục; khi chúng ta cho thấy tình yêu thương như tình yêu thương của Đấng Ky Tô cho những người chúng ta phục sự và tìm kiếm những cách thức để ban phước cho họ và thắp lên lại đức tin của họ, rằng họ sẽ tự nhiên muốn trở lại cùng với chúng ta. Niềm vui chúng ta cảm thấy khi những người bạn bè, những người yêu thương và những người hàng xóm trở lại giống như niềm vui được mô tả trong thánh thư: “Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời…và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha ta sẽ lớn lao biết bao!”3

Anh Cả Jeffrey R. Holland đã giảng dạy: “Thưa anh chị em, chúng ta có một cơ hội thiên phú với tư cách là toàn thể Giáo Hội để cho thấy “sự tin đạo thanhsạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời”—“để mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng” và để “an ủi những ai cần được an ủi,” để phục sự người góa bụa và kẻ mồ côi, người đã kết hôn và kẻ độc thân, người khỏe mạnh và kẻ lo lắng, người bị chà đạp và kẻ mạnh mẽ, người vui vẻ và kẻ buồn bã—nói tóm lại là tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta, bởi vì chúng ta đều cần được cảm thấy bàn tay ấm áp của tình bạn và nghe lời tuyên xưng vững chắc về đức tin.”4


Ghi Chú:

1 Xin xem Ma Thi Ơ 22:37, 39

2 Xin xem 3 Nê Phi 13:25

3 Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 18:15

4 Jeffrey R. Holland, “Sát Cánh và Củng Cố Họ,” Đại Hội Trung Ương, tháng Tư năm 2018.