Chủ Tịch Nelson Ngỏ Lời tại Đại Hội Trung Ương tháng Mười:  Hãy Để cho Thượng Đế Ngự Trị, Đón Nhận Tương Lai, Sống trong ‘một Tình Trạng Bình Thường Mới’

Chủ Tịch Nelson Ngỏ Lời tại Đại Hội Trung Ương tháng Mười:  Hãy Để cho Thượng Đế Ngự Trị, Đón Nhận Tương Lai, Sống trong ‘một Tình Trạng Bình Thường Mới’

Hãy tiến bước, đón nhận tương lai bằng đức tin, coi những thời kỳ đầy biến động như những cơ hội để phát triển về mặt thuộc linh và chọn để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một vài trong số những sứ điệp chính được Chủ Tịch Russell M. Nelson chia sẻ trong đại hội trung ương bán niên, kỳ thứ 190th của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

 

Trong khi bày tỏ niềm vui cho cơ hội và khả năng để quy tụ qua các phương tiện kỹ thuật trong đại hội, Chủ Tịch Nelson đồng thời cũng bộc lộ niềm thương cảm với tất cả những ai hiện vẫn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các thiên tai và những khó khăn khác.

 

“Qua tất cả những điều đó, Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, [vẫn] yêu thương chúng ta! Hai Ngài quan tâm đến chúng ta,” ông đã nói vậy. “Hai Ngài và các thiên sứ của hai Ngài đang trông nom chúng ta.”

 

Chủ Tịch Nelson nói thêm rằng mặc cho tình hình rối ren hiện tại trên thế giới, chúng ta có thể nhìn về tương lai với niềm vui khi chúng ta hướng về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

 

“Chúng ta đừng phí thời gian để nuối tiếc những ký ức của thời đã qua. Sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên đang tiến bước. Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn các công việc của Giáo Hội Ngài và Giáo Hội Ngài sẽ đạt được các mục tiêu thiêng liêng của nó.”

 

Chủ Tịch Nelson Ngỏ Lời tại Đại Hội Trung Ương tháng Mười:  Hãy Để cho Thượng Đế Ngự Trị, Đón Nhận Tương Lai, Sống trong ‘một Tình Trạng Bình Thường Mới’

Throughout this #GeneralConference I have pictured you in my mind listening to conference. I have asked the Lord to help me understand what you are feeling, worrying about, or trying to resolve. I feel that despite the world’s commotion, the Lord would have us “look forward [to the future] with joyful anticipation” (Joseph Smith, “History of the Church,” 4:609–10). Let us not spin our wheels in the memories of yesterday. The gathering of Israel moves forward. The Lord Jesus C...

Russell M. Nelson on Sunday

Anh Chị Em có Sẵn Lòng để cho Thượng Đế Ngự Trị trong Cuộc Sống của Mình Không?


Trong phiên họp sáng Chủ Nhật của kỳ đại hội lần này, Chủ Tịch Nelson đã dạy về sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên và sự liên quan giữa việc đó với sự sẵn lòng của chúng ta để cho Thượng Đế có ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

 

“Cách duy nhất để tồn tại về phần thuộc linh là quyết tâm để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta, học cách nghe tiếng Ngài và sử dụng nghị lực của mình để giúp quy tụ dân Y Sơ Ra Ên,” ông nói. 

 

Trong bài nói chuyện, Chủ Tịch Nelson nhắc lại rằng Thượng Đế yêu thương tất cả các con cái của Ngài và nhấn mạnh rằng sự phân biệt chủng tộc trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là không thể được chấp nhận.

 

“Tôi cam đoan với anh chị em rằng vị thế của anh chị em trước mặt Thượng Đế không được quyết định bởi màu da của anh chị em. Việc làm Thượng Đế đẹp lòng hoặc không hài lòng tùy thuộc vào lòng tận tụy của anh chị em đối với Thượng Đế và các giáo lệnh của Ngài chứ không phải vào màu da của anh chị em.”

 

Khi Chủ Tịch Nelson dạy các thánh hữu hãy xem như chính họ đang tham gia vào sự quy tụ con cái của Thượng Đế diễn ra ngay bây giờ, ông đã đưa ra lời mời mang tính tiên tri này:

 

“Khi anh chị em học thánh thư của mình trong sáu tháng tới, tôi khuyến khích anh chị em nên lập một bản liệt kê về tất cả những gì Chúa đã hứa là Ngài sẽ làm cho dân Y Sơ Ra Ên giao ước. Hãy suy ngẫm về những lời hứa này. Hãy nói về những lời hứa này với gia đình và bạn bè của anh chị em. Sau đó hãy sống theo và theo dõi những lời hứa này sẽ được làm tròn trong cuộc sống của chính anh chị em.

Đón Nhận Tương Lai bằng Đức Tin


Nói chuyện trong phiên họp phụ nữ dành cho các chị em phụ nữ và các em thiếu nữ từ 11 tuổi trở lên, Chủ Tịch Nelson bày tỏ tình yêu thương và lòng cảm kích đối với mọi điều họ đã và đang làm để trở thành những người hùng mỗi ngày trong những hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Ông cũng nhắc họ về lời hứa của Chúa rằng “nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi” (Giáo Lý và Giao Ước 38:30) và khuyên nhủ tất cả các chị em áp dụng các biện pháp để chuẩn bị kĩ hơn về phần vật chất, thuộc linh, và cảm xúc.

 

Ông đã chia sẻ ba nguyên tắc sau để suy xét:

 

  1. Lập ra những nơi an toàn
  2. Chuẩn bị tâm trí của mình để trung tín với Thượng Đế
  3. Không bao giờ ngừng chuẩn bị

 

Chủ Tịch Nelson dạy rằng: “Sự an toàn tột bậc của chúng ta có được khi chúng ta kết nối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô! Cuộc sống mà không có Thượng Đế là một cuộc sống tràn ngập nỗi sợ hãi. Cuộc sống có Thượng Đế là một cuộc sống tràn ngập bình an.”

Chủ Tịch Nelson Ngỏ Lời tại Đại Hội Trung Ương tháng Mười:  Hãy Để cho Thượng Đế Ngự Trị, Đón Nhận Tương Lai, Sống trong ‘một Tình Trạng Bình Thường Mới’

Sisters, you have been on my mind so often during these past few months. You are more than eight million strong. You have not only the numbers but the spiritual power to change the world. I have watched you doing just that during this pandemic. Some of you may wonder, “How are we to deal with both the somber prophecies and the glorious pronouncements about our day?” The Lord told us how with simple but stunning reassurance: “If ye are prepared ye shall not fear” (Doctrine and Covenants 38:30). Our ultimate security comes as we yoke ourselves to Heavenly Father and Jesus Christ! Life without God is a life filled with fear. Life with God is a life filled with peace. #GeneralConference

'Life with God Is a Life Filled with Peace' Russell M. Nelson

Sống trong “Một Tình Trạng Bình Thường Mới”


Trong bài nói chuyện kết thúc phiên họp chiều Chủ Nhật của mình, Chủ Tịch Nelson thừa nhận rằng trên thế giới ngày nay, chúng ta thường nghe cụm từ “bình thường mới.” Nhưng ông mời các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô chấp nhận “một tình trạng bình thường mới” mà bao gồm việc hướng tâm hồn tới Thượng Đế, hối cải mỗi ngày, phục sự và phục vụ những người khác, giữ một quan điểm vĩnh cửu và sống mỗi ngày sao cho chúng ta được chuẩn bị tốt hơn để gặp Thượng Đế.

 

Chủ Tịch Nelson loan báo kế hoạch xây cất sáu đền thờ mới trước khi ông kết thúc kỳ đại hội với phước lành bình an này:

 

“Tôi ban phước cho anh chị em được tràn đầy sự bình an của Chúa Giê Su Ky Tô. Sự bình an của Ngài vượt quá mọi hiểu biết của người trần thế. Tôi ban phước cho anh chị em với ước muốn và khả năng gia tăng để tuân theo luật pháp của Thượng Đế.” Ông nói tiếp: “Tôi hứa rằng khi làm như vậy, anh chị em sẽ nhận được đầy dẫy phước lành, kể cả việc có nhiều can đảm hơn, sự mặc khải cá nhân gia tăng, sự hòa hợp tuyệt vời hơn trong nhà của anh chị em và niềm vui, ngay cả khi đang ở trong tình trạng bất ổn.”