Các Thông Báo Quan Trọng từ Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2020 (các phiên họp ngày Thứ Bảy)

Các Thông Báo Quan Trọng từ Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2020 (các phiên họp ngày Thứ Bảy)

Trong các phiên họp ngày thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2020 của Giáo Hội, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã đưa ra một vài thông báo quan trọng. Ngoài các thông báo đó, Chủ Tịch còn đưa ra một lời mời các tín hữu tham gia vào một buổi họp trọng thể toàn cầu khi theo dõi phiên họp sáng Chủ Nhật, và một lời kêu gọi các tín hữu cùng bè bạn tham gia một ngày nhịn ăn và cầu nguyện vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10 tháng Tư.

Cuộc Họp Trọng Thể là gì?

Các cuộc họp trọng thể là các cuộc họp đặc biệt và thiêng liêng được được tổ chức cho vài mục đích thánh. Các Thánh Hữu Ngày Sau được đòi hỏi mang theo một cảm nghĩ thuộc linh nâng cao khi tham gia vào cuộc họp. Mục đích cụ thể của buổi họp trọng thể sáng Chủ Nhật, ngoài phần Lời Reo Mừng Hô Sa Na, sẽ được Chủ Tịch đưa ra trong các bài nói chuyện.

Lời Reo Mừng Hô Sa Na là gì và lời đó được nói ra như thế nào?

Lời Reo Mừng Hô Sa Na là một cách thức cho Các Thánh Hữu Ngày Sau bày tỏ sự tôn vinh và ngợi ca Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Những người tham gia sẽ đứng lên và làm theo Chủ Tịch Nelson bằng cách vẫy phất một chiếc khăn tay sạch, màu trắng, hoặc những ai không có khăn tay thì chỉ vẫy tay, đồng thanh hô to: “Hô Sa Na, Hô Sa Na, Hô Sa Na Thượng Đế và Chiên Con,” lặp lại ba lần, tiếp theo với lời “A Men, A Men và A Men.”

Một Ngày Nhịn Ăn và Cầu Nguyện

Chủ Tịch Nelson đã nói: “Tôi kêu gọi cho một buổi nhịn ăn khác trên toàn thế giới. Chúng ta hãy thành tâm cầu khẩn để được cứu giúp khỏi đại dịch toàn cầu này. Tôi mời tất cả mọi người, bao gồm cả những ai không cùng đức tin với chúng ta, nhịn ăn và cầu nguyện vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10 tháng Tư, để đại dịch hiện tại có thể được kiềm chế, những y bác sĩ được bảo vệ, nền kinh tế được vững mạnh và cuộc sống được trở lại bình thường.”