Các Tin Tức và Thông Báo trong Đại Hội Trung Ương Tháng Tư năm 2020

Các Tin Tức và Thông Báo trong Đại Hội Trung Ương Tháng Tư năm 2020

Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm 200 Năm cùng Thế Giới

Vào Chủ nhật, ngày 5 tháng Tư năm 2020, trong phiên họp sáng của Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ thứ 190, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giới thiệu một bản tuyên ngôn để tôn vinh lễ kỷ niệm lần thứ 200 Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith. Với tựa đề “Sự Phục Hồi Phúc Âm Trọn Vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô: Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm 200 năm cùng Thế Giới,” tuyên ngôn này vạch ra các niềm tin cốt lõi của Các Thánh Hữu Ngày Sau. Bấm vào đây để đọc toàn bộ văn bản.

 

Buổi Họp Trọng Thể và Lời Reo Mừng Hô Sa Na

Phiên họp sáng Chủ Nhật cũng gồm có một Buổi Họp trọng thể toàn thế giới cùng với Lời Reo Mừng Hô Sa Na. Lời Reo Mừng Hô Sa Na là một cách thức để Các Thánh Hữu Ngày Sau tôn vinh và ngợi ca Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Lời reo mừng là một biểu tượng về cách thức dân chúng hưởng ứng khi Chúa Giê Su khải hoàn tiến vào Giê Ru Sa Lem trong tuần cuối cùng của cuộc đời Ngài. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

 

Thông Báo về Các Đền Thờ Mới

Trong bài phát biểu bế mạc chiều Chủ Nhât, Chủ Tịch Nelson đã loan báo kế hoạch xây cất tám đền thờ mới trên khắp thế giới, gồm có cả đền thờ ở Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Đây sẽ là đền thờ đầu tiên của Giáo Hội ở Trung Đông.

Biểu Tượng Mới của Giáo Hội

Giáo Hội có một biểu tượng mới để dễ nhận biết đức tin của chúng ta. Chủ Tịch Nelson đã loan báo về biểu tượng này và giải thích ý nghĩa của nó vào tối thứ bảy, “[Biểu tượng] này miêu tả Chúa phục sinh, hằng sống đang dang tay ra để tiếp nhận tất cả những người nào sẽ đến cùng Ngài... Nhiều người sẽ cảm thấy quen thuộc với biểu tượng này vì từ lâu chúng ta đã xem phúc âm phục hồi gắn liền với Đấng Ky Tô phục sinh hằng sống.” Bấm vào đây để tìm hiểu thêm

Lời Kêu Gọi Nhịn Ăn vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để được giải cứu khỏi COVID-19

Vào thứ Bảy ngày 4 tháng Tư năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã kêu gọi mọi người trên khắp thế giới nhịn ăn một lần nữa để được giải cứu khỏi COVID-19. Việc nhịn ăn toàn thế giới sẽ diễn ra vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10 tháng Tư năm 2020.

 

Vị Tiên Tri đã nói: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin sự chữa lành trên toàn thế giới. Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ  là ngày hoàn hảo để Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài nghe chúng ta cầu xin! ... Chúng ta hãy thành tâm cầu khẩn ... để đại dịch hiện tại có thể được kiềm chế, những y bác sĩ được bảo vệ, nền kinh tế được vững mạnh và cuộc sống được trở lại bình thường.”