Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Em!

Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Em!

Mục tiêu của Anh Em

Với tư cách là một người nắm giữ chức tư tế Mên Chi Xê Đéc, anh em đã được kêu gọi để điều phối những nỗ lực của tiểu giáo khu trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình . Mục tiêu chủ yếu của anh em là để giúp các tín hữu mời gọi các phước lành của đền thờ và lịch sử gia đình vào cuộc sống của họ và để khuyến khích họ tham dự đền thờ càng thường xuyên càng tốt nếu hoàn cảnh cho phép—cho bản thân họ cũng như cho tổ tiên của họ.

Sự phục vụ tận tâm của anh em sẽ ban phước cho con cái của Cha Thiên Thượng ở cả hai bên bức màn che. Như Chủ Tịch Nelson đã nói, anh em có thể là một phần tử quan trọng của một cái gì đó lớn lao, một cái gì đó vĩ đại, một cái gì đó hùng vĩ! (“Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên,” Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu dành cho Giới Trẻ, ngày 3 tháng Sáu năm 2018).

Russell M. Nelson

“Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài để quy tụ Y Sơ Ra Ên. Sự quy tụ đó là điều quan trọng nhất xảy ra trên thế gian ngày nay. Không gì khác có thể so sánh được về tầm cỡ, về tầm quan trọng, hay về sự oai nghiêm của việc này. Và nếu [anh em] chọn, nếu [anh em] muốn, thì [anh em] có thể là một phần tử quan trọng của sự quy tụ này.”

Russell M. Nelson Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên, Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu dành cho Giới Trẻ, ngày 3 tháng Sáu năm 2018

Sách Hướng Dẫn Này Sẽ Giúp Anh Em Như Thế Nào

Các trang sau đây sẽ cung cấp cho anh em các thông tin hữu ích sau đây:

Lời giới thiệu các phước lành và các giáo lý của công việc đền thờ và lịch sử gia đình.

Những ý kiến để triển khai một kế hoạch của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình.

Các nguyên tắc để điều khiển công việc của người tư vấn về đền thờ và lịch sử gia đình.

Phần giải thích về cách tổ chức công việc này, miêu tả vai trò và trách nhiệm của anh em.

Những hướng dẫn để điều khiển một buổi họp phối hợp công việc đền thờ và lịch sử gia đình.