Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em!

Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em!

“Trách nhiệm lớn lao nhất trên thế gian này mà Thượng Đế đặt trên chúng ta là tìm kiếm họ hàng thân thuộc đã qua đời của chúng ta.”

Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 510

Cơ hội của anh chị em để tạo ra những kinh nghiệm đầy soi dẫn là mang đến niềm vui cho tất cả mọi người khi họ khám phá, thu tập, và kết nối gia đình họ ở cả hai bên bức màn che.

Sách hướng dẫn này sẽ giúp anh chị em thành công trong chức vụ kêu gọi của mình bằng cách cung cấp cho anh chị em những điều sau đây:

  • Phần hướng dẫn và lời khuyên từ Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ.
  • Phần giải thích về vai trò và trách nhiệm của các chức vụ kêu gọi về đền thờ và lịch sử gia đình.
  • Gợi ý về những phương pháp thực hiện tốt nhất.
  • Dễ dàng truy cập vào các nguồn tài liệu bổ sung.

Đền thờ và lịch sử gia đình không phải là một nhiệm vụ. Mà là một cuộc hành trình, nó bắt đầu từ trong nhà, nơi chúng ta học hỏi—có lẽ lần đầu tiên—các câu chuyện về tổ tiên của chúng ta và kết thúc trong đền thờ, nơi chúng ta thực hiện các giáo lễ cứu rỗi thay cho họ.

Nỗ lực của anh chị em sẽ ban phước cho nhiều thế hệ.

Các Phước Lành Được Hứa của Lịch Sử Gia Đình
Chủ Tịch Russell M. Nelson

“Mặc dù công việc đền thờ và lịch sử gia đình có khả năng ban phước cho những người trong thế giới linh hồn, nhưng nó cũng có khả năng để ban phước cho những người còn sống. Công việc này có một ảnh hưởng tinh vi đối với những người tham dự vào công việc này. Họ thật sự giúp gia đình họ được tôn cao.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson Các Thế Hệ Liên Kết trong Tình Yêu Thương tháng Tư năm 2010