Tái Tổ Chức Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á trong năm 2023

Tái Tổ Chức Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á trong năm 2023

Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức. Anh Cả Benjamin M. Z. Tai trở thành Chủ Tịch Giáo Vùng mới sau khi đã phục vụ với tư cách cố vấn kể từ năm 2021. Anh Cả Kelly R. Johnson, người đã tham gia chủ tịch đoàn vào năm 2022, bây giờ là Đệ Nhất Cố Vấn và Anh Cả Michael John U. Teh là Đệ Nhị Cố Vấn.

Anh Cả David P. Homer, người đã từng phục vụ với tư cách Chủ Tịch Giáo Vùng, và vợ của ông, Nancy, đã nhận được những chỉ định mới để phục vụ tại trụ sở Giáo Hội ở Thành Phố Salt Lake, Utah, Hoa Kỳ; do đó, sự thay đổi trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng là cần thiết. Anh Cả Teh và vợ của ông, Grace, vừa mới từ Thành phố Salt Lake chuyển đến Hồng Kông, là nơi mà trước đây ông đã từng phục vụ với tư cách Phụ Tá Giám Đốc Điều Hành trong Sở Đền Thờ.

Anh Cả Teh, vốn có nhiều kinh nghiệm khi hai lần là thành viên Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Philippines, đã được tán trợ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào ngày 31 tháng Ba năm 2007. Vào thời điểm được kêu gọi phục vụ Giáo Hội toàn thời gian, ông đang giữ chức vụ làm người ghi chép cho Đền Thờ Manila Philippines. Ngoài những chỉ định phục vụ ở Sở Đền Thờ và Khu Vực Tây Nam Bắc Mỹ ở Hoa Kỳ, Anh Cả Teh cũng đã phục vụ với tư cách Chủ Tịch của Phái Bộ Truyền Giáo Taiwan Taichung từ năm 2016 đến năm 2018.

Giáo Vùng Châu Á bao gồm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ và chiếm một nửa dân số thế giới. Các thành viên của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng có trách nhiệm giám sát các công việc thế tục của Giáo Hội cùng củng cố, huấn luyện và nâng đỡ các tín hữu, các vị lãnh đạo và những người truyền giáo của Giáo Hội trong khu vực.

Chủ Tịch Tai nói: “Chúng tôi rất biết ơn về đặc ân được phục vụ cho các anh chị em sống tại Giáo Vùng Châu Á, là những người chúng tôi yêu mến và kính trọng. Mọi dân tộc trong Giáo Vùng đều tràn đầy tiềm năng và hứa hẹn. Chúng tôi mời tất cả hãy tìm hiểu về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô, chấp nhận lời mời của Ngài để noi theo Ngài, và tự mình trải nghiệm niềm vui và sự bình an mà Ngài ban cho tất cả mọi người.”